oddz. Podgórze tel. 13 46-45-340    oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936      e-mail: przedszkole3sanok@vp.pl        

Samorządowe Publiczne Przedszkole nr 3

w Sanoku 

 

 

Szanowni Państwo /Drodzy Rodzice

Uprzejmie prosimy aby podczas rozliczania podatku za rok 2019 wesprzeć nasze Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola Pod Sanockim Zamkiem, które posiada status Organizacji Pożytku Publicznego i przekazać 1% podatku. Przy wypełnianiu PIT prosimy podać nasz nr KRS 0000298320.
 
Środki, które gromadzimy na koncie Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola Pod Sanockim Zamkiem przeznaczone są na cele statutowe – wspieranie edukacji przedszkolnej oraz wszelkich inicjatyw na rzecz wychowanków Przedszkola Nr 3.
 
Nr KRS 0000298320
 

Z góry dziękujemy

 ----------------------------------------------------------------------------------------

OGLOSZENIE !

Dyrekcja Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku informuje Rodziców, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 25.03.2020 w przedszkolu wdrożony zostaje system zdalnego nauczania.

W związku z tym prosimy Rodziców o śledzenie strony internetowej przedszkola: Zakładka : „Z ŻYCIA GRUP”, gdzie umieszczane będą przez nauczycielki pracujące w poszczególnych grupach, proponowane zestawy ćwiczeń na każdy dzień opracowane zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego dla każdego oddziału odrębnie.

Prosimy Rodziców w miarę możliwości o realizowanie wspólnych zajęć i zabaw z dziećmi oraz dokumentowanie osiągnięć pracy dzieci poprzez gromadzenie kart pracy i prac plastycznych w założonej do tego celu teczce. Po uruchomieniu placówki wytwory pracy dzieci będą rzetelnym dokumentem służącym do oceny poziomu rozwoju dzieci i punktem wyjścia do dalszej pracy.

Informujemy jednocześnie, że w dalszym ciągu kontynuować będziemy Zakładkę: „BAWIMY SIĘ W DOMU”, w której umieszczane będą propozycje zabaw w ramach prowadzonych w przedszkolu zajęć dodatkowych, dla wszystkich dzieci według wyborów rodziców.

W najbliższym czasie zostaną udostępnione emaile służbowe wszystkich nauczycieli do Państwa dyspozycji. W razie potrzeby prosimy o korzystanie z tej formy współpracy z wychowawcami grup. Emaile zostaną umieszczone na głównej stronie internetowej przedszkola w części: „KONTAKT”.

W sytuacjach trudnych dyrekcja przedszkola dostępna jest poprzez drogę mailową przedszkole3sanok@vp.pl oraz pod numerami służbowymi telefonu (dostępne na stronie internetowej).

Dostępne jest dla Państwa również wsparcie ze strony Pani Pedagog Katarzyny Serwatko kserwatko@spp3.sanok.pl

Małgorzata Pietrzycka

Janina Milczanowska

Marzena Zając

25.03.2020

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie

          Zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Sanoka o przedłużeniu terminu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku informuje o zmianie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym (Zarządzenie Dyrektora nr 112/2020 z dnia 20.03.2020). Jednocześnie przypominamy rodzicom o możliwości dokonywania zapisów na nowy rok szkolny drogą elektroniczną, telefoniczną oraz listowną.

 Małgorzata Pietrzycka

 Dyrektor Przedszkola

20.03.2020

 Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

DRODZY RODZICE !

 

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą zawieszenia pracy przedszkola spowodowaną pandemią koronawirusa

na stronie naszego przedszkola została uruchomiona dodatkowa

zakładka dla rodziców z propozycjami zabaw i ćwiczeń

do wspólnego wykonania z dziećmi w domu.

 

Patrz:   ZAKŁADKA: BAWIMY SIĘ W DOMU

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Przedszkola informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą koronawirusa Burmistrz Miasta Sanoka podjął decyzję o przedłużeniu terminów zapisów do szkół podstawowych i przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 do dnia 03.04.2020 r.

Prosimy, aby w okresie zamknięcia przedszkola (16-25.03.2020) rodzice, zainteresowani złożeniem wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, pobrali dokument ze strony internetowej placówki (sam wniosek bez załączników) i:

lub

 • w formie listownej na adres: Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3 w Sanoku ul. Kochanowskiego 2, 38-500 Sanok

lub

 • telefonicznie pod nr: 733 900 936 w dni robocze od 8.00- 14.30.
 • Wersję papierową (cały oryginalny komplet dokumentów) należy złożyć w przedszkolu po jego otwarciu w nieprzekraczalnym terminie do 03.04.2020 r.

 

Po przewidywanym otwarciu placówki od 26.03.2020 rodzice proszeni są o składanie kompletu dokumentów zgodnie z wcześniejszym ogłoszeniem.

W okresie zamknięcia placówki z przedszkolem możliwy będzie jedynie kontakt telefoniczny 733 900936 lub mailowy: przedszkole3sanok@vp.pl

 

Małgorzata Pietrzycka

Dyrektor przedszkola

13.03.2020r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE!

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku informuje, że od 26.03.2020r do 3.04.2020r. godziny oraz miejsca przyjmowania dokumentów w sprawie rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021, zaplanowane są następująco :

- w sekretariacie przedszkola przy ul. Podgórze 26 w godz. od 8.00 do 11.00

- w sekretariacie przedszkola przy ul. Kochanowskiego 2 w godz. od 11.00 do 16.00

 

 

Małgorzata Pietrzycka

Dyrektor przedszkola

13.03.2020

 --------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Rodzice

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku informuje, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12.03.-25.03.2020 roku przedszkole nie będzie prowadziło zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

        Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W dniu 12 i 13 03.2020 (czwartek, piątek) w przedszkolu będzie zapewniona opieka dla wszystkich dzieci, które przyprowadzone będą do placówki.

Od 16-25 marca 2020 przedszkole będzie zamknięte.

Zgodnie z sugestią MEN rodzice proszeni są by w miarę możliwości zapewnić dzieciom opiekę już od 12 marca br. i przetrzymywać je w izolowanych warunkach domowych.

Zgodnie ze Spec Ustawą Rodzice dzieci poniżej 8 roku życia mają prawo do specjalnego dodatkowego świadczenia opieki nad dzieckiem. Dokumenty można pobrać ze strony internetowej ZUS i wypełnione dostarczyć do zakładu pracy.

Małgorzata Pietrzycka

Dyrektor przedszkola

11.03.2020

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Warszawa, 11 marca 2020 roku

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej do Rodziców

 Rodzicu,

 

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

 

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE!

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku zgodnie z zaleceniem Zastępcy Burmistrza Miasta Sanoka Grzegorza Korneckiego przekazuje Rodzicom komunikat na temat koronawirusa – wszelkie informacje znajdują się w poniższym linku

https://rzeszow.uw.gov.pl/komunikaty/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie-informacja-mz/

                                                                                                                                               

                        Marzena Zając Wicedyrektor Przedszkola

03.03.2020

 

Ogłoszenie

Zgodnie z rekomendacją Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku w pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku apeluje do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola.

Małgorzata Pietrzycka

 DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Infolinia.jpg 

www.gov.pl/koronawirus 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE!

 

Dyrektor przedszkola informuje, że rozpoczynamy rekrutację

na nowy rok szkolny 2020/2021. Dokumenty są udostępnione do pobrania

na stronie internetowej przedszkola w zakładce:

Dla Rodziców: patrz: Regulamin rekrutacji”.

 

Wypełnione wnioski wraz z kompletem załączników należy składać

od dnia 2 marca 2020 do 20 marca 2020

 

- w sekretariacie przedszkola przy ul. Podgórze 26 w godz. od 8.00-11.00

- w sekretariacie przedszkola przy ul. Kochanowskiego 2 w godz. od 11.00 do 16.00Małgorzata Pietrzycka

Dyrektor przedszkola

 26.02.2020

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku

                                                 / terminy, procedury/

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 informuje, że rekrutacja dzieci do placówki przedszkolnej przeprowadzona zostanie zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Burmistrza Miasta Sanoka Zarządzeniem Nr 13/2020 z dnia 29.01.2020

 

 1. Rodzice dzieci uczęszczających aktualnie do przedszkola składają w terminie od 3.02.2020-21.02.2020r. deklarację potwierdzającą kontynuowanie przez dziecko wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny. 
 2. Brak zwrotu deklaracji w tym terminie będzie traktowany jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu od roku szkolnego 2020/2021
 1. Rodzice dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Sanoka ubiegający się po raz pierwszy o przyjęcie dziecka do przedszkola od 1 września 2020 roku składają wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 02.03. – 20.03.2020r.( dostępny do pobrania od 1.03.2020).
 2. W przypadku gdy liczba ubiegających się kandydatów nie przekracza liczby wolnych miejsc – przyjęć dokonuje Dyrektor.

 

 1. W przypadku gdy liczba ubiegających się kandydatów przekracza liczbę wolnych miejsc w przedszkolu – Dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną do rozpatrzenia złożonych wniosków, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Burmistrza Miasta Sanoka i Regulaminem Rekrutacji Samorządowego Przedszkola Nr 3 w Sanoku – dostępny na stronie internetowej www.spp3.sanok.pl zakładka Dla rodziców\Regulamin rekrutacji .

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 UWAGA RODZICE

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku informuje, że od dnia 1 stycznia 2020 roku nastąpiła zmiana konta bankowego.

Należność za pobyt dziecka w przedszkolu należy wpłacać

na rachunek nr 81 8642 0002 2001 0076 6313 0001

 

Małgorzata Pietrzycka

Dyrektor przedszkola

 2.01.2020

 --------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo

Rodzice przedszkolaków

Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku

 

Dzieci w naszym przedszkolu objęte są ubezpieczeniem NNW przez TUW „WARTA”.

Szkody można zgłaszać:

- telefonicznie nr telefonu 502 308 308 lub 801 308 308

- lub w formie elektronicznej na stronie www.warta.pl /zakładka zgłoś szkodę/

Przy zgłoszeniu szkody dotyczącej dzieci proszę podać nr polisy 908575089983

Szkody można zgłaszać w okresie 3 lat od chwili zdarzenia.

W przypadku jakichkolwiek żądań od firmy ubezpieczeniowej TUW WARTA Przedszkole przygotuje wymagane zaświadczenia o ubezpieczeniu dzieci.

Kontakt:

Zygmunt Pietryka

Agent ubezpieczeniowy

tel 501 472 335

 

Małgorzata Pietrzycka

Dyrektor Przedszkola Nr 3

04.12.2019

 -------------------------------------------------------------------------------------

 Szanowni Państwo

Rodzice przedszkolaków

Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku

 

        W związku z zaistniałą sytuacją z dnia 23 października 2019r. dotyczącą zbiorowego zatrucia salmonellą w naszym przedszkolu, nawiązując do podnoszonej problematyki dotyczącej ewentualnych odszkodowań przekazujemy następującą informację:

Przedszkole jest objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej udzieloną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW. Nie uchylając się od odpowiedzialności odszkodowawczej proponujemy by ewentualne roszczenia składali Państwo bezpośrednio do tegoż Towarzystwa, co naszym zdaniem powinno skrócić proces badania zasadności roszczeń i wypłat ewentualnych odszkodowań. Podajemy zatem dane adresowe niezbędne do złożenia ewentualnych roszczeń:

 

- w formie pisemnej:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW

Biuro Regionalne w Rzeszowie

Sokoła 4

35-010 Rzeszów

z dopiskiem: polisa OC nr OG32628130

 

lub drogą mailową:

zgłoszenie.szkody@tuw.pl

z dopiskiem: polisa OC nr OG32628130

 

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy oczywiście do Państwa dyspozycji.

 

Małgorzata Pietrzycka

Dyrektor Przedszkola Nr 3

04.12.2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 Wszystkie informacje związane z zaistniałym zatruciem pokarmowym w naszym przedszkolu znajdują się w  ogłoszeniach (informacje archiwalne - zatrucie)


Zapraszamy Państwa do wirtualnej wędrówki po naszym przedszkolu. Staramy się, aby nasza placówka była jak najbardziej przyjazna dzieciom i rodzicom. Zachęcamy do kontaktu z nami - Państwa uwagi i spostrzeżenia pomogą nam w opiece nad Waszymi dziećmi

   

 

 

 

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3