oddz. Podgórze tel. 733 900 936   oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936; 13 46-45-340  e-mail:sekretariat@spp3.sanok.pl        

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

Zielona NOC

Foto-galeria z pikniku

 

 SPONSORZY, OSOBY, INSTYTUCJE ORAZ FIRMY, KTÓRE WSPARŁY ORGANIZACJĘ XVI PIKNIKU RODZINNEGO

 

Rodzice, którzy czynnie włączyli się w pomoc w dniu pikniku i od rana pomagali przy uruchomieniu poszczególnych atrakcji piknikowych, a także współpracowali na stanowiskach z kulinariami

 

RODZICE, KTÓRZY UPIEKLI CIASTO NA PIKNIK

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE!

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku informuje Rodziców, że Rada Pedagogiczna po otrzymaniu pozytywnej opinii i akceptacji Rady Rodziców ustala następujące zestawy 
Kart Pracy do realizacji w roku szkolnym 2022/2023:

  • 3-latki – „Supersmyki” A Wydawnictwa MAC   
  • 4-latki – „Supersmyki” A+ Wydawnictwa MAC
  • 5-latki – „Supersmyki” B Wydawnictwa MAC 
  • 6-latki – „Strefa przedszkolaka” B+ Wydawnictwa MAC

 

W związku z przystąpieniem placówki od 1 września 2022 r. do Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności "Dwujęzyczne Dzieci" prosimy o wstrzymanie się z zakupem kart pracy do zajęć z języka angielskiego.

Koszty realizacji projektu "Dwujęzyczne Dzieci" pokrywa Gmina Miasta Sanoka z wyłączeniem Kart Pracy.

Szczegóły dotyczące całości projektu zostaną podane początkiem roku szkolnego.

 

Podręcznik do religii dla 6-latków – „Tak! Jezus mnie kocha” wyd. JEDNOŚĆ

 

Zakup proponowanych Kart Pracy jest dobrowolną decyzją Rodziców. Zainteresowanych Rodziców prosimy o zaopatrzenie się w w/w Karty Pracy w okresie wakacyjnym.     

Dyrektor Przedszkola

mgr Małgorzata Pietrzycka

Link do strony Urzędu Miasta Sanoka

"Plan Zrównoważonej mobilności 2030+"

Zachęcamy do udziału w badaniu

Szanowni Rodzice

W związku z sygnałami Rodziców, iż w szatni przedszkola dochodzi do zabierania rzeczy z plecaków pozostawionych przez dzieci oraz przekładania rzeczy, butów, odzieży w różne części szatni, proszę o zwrócenie uwagi na takie sytuacje przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci oraz reagowanie na zauważone przypadki nieodpowiedniego zachowania.

Informujemy, że w najblizszym czasie będą zamontowane dodatkowe kamery.

Dyrektor Przedszkola

mgr Małgorzata Pietrzycka

Sanok, dnia 12.05.2022 r.

UWAGA !!! 

Informujemy, że w związku z wprowadzeniem na mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów na terenie Polski drugiego stopnia alarmowego Bravo, obowiązuje zakaz wstępu do przedszkola osobom postronnym.

Do przedszkola mogą wchodzić zatem dzieci, ich rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby upoważnione do odprowadzania lub odbierania dzieci z przedszkola. Niedopuszczalne jest umożliwianie wstępu do przedszkola dla osób postronnych.

Naruszenie tego zakazu wiąże się z odpowiedzialnością prawną. 

 

Dyrektor Przedszkola

mgr Małgorzata Pietrzycka

Zapraszamy Państwa do wirtualnej wędrówki po naszym przedszkolu. Staramy się, aby nasza placówka była jak najbardziej przyjazna dzieciom i rodzicom. Zachęcamy do kontaktu z nami - Państwa uwagi i spostrzeżenia pomogą nam w opiece nad Waszymi dziećmi.

 

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3