oddz. Podgórze tel. 13 46-45-340    oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936      e-mail: sekretariat@spp3.sanok.pl        

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

WYNIKI REKRUTACJI

 

Wykaz dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku zgodnie z Regulaminem Rekrutacji.

Lista dzieci przyjętych

Lista dzieci nieprzyjętych 

INFORMACJA

Dyrekcja Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku informuje, że w uzgodnieniu z  Organem Prowadzącym przedszkole pełni dyżur wakacyjny dla naszych wychowanków w miesiącu lipcu 2021r. w budynku przy ul. Podgórze 26 (budynek przedszkola przy ul. Kochanowskiego 3 w wyżej wymienionym okresie zostaje wyłączony z funkcjonowania ze względu na prowadzony remont).

Zapisy na dyżur wakacyjny będą prowadzone w późniejszym terminie o czym poinformujemy Rodziców odrębnym ogłoszeniem.

Z up. Dyrektora Przedszkola

Wicedyrektor Marzena Zając

Sanok, dnia 09.04.2021

OGŁOSZENIE !

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia z dnia 07.04.2021 r. informuje, że przedłużeniu ulegają obostrzenia zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 546) zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z powyższym placówka w dniach od 12 kwietnia do 18 kwietnia 2021r. sprawuje opiekę nad dziećmi wskazanych grup zawodowych na dotychczasowych zasadach.

W dalszym ciągu kontynuowana będzie praca zdalna poprzez udostępnianie przez nauczycielki materiałów do pracy z dziećmi na stronie internetowej przedszkola w zakładce: Z życia grupy oraz w zakładce: Bawimy się w domu.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań Rodzice mają możliwość kontaktu z nauczycielami za pomocą e-maili służbowych dostępnych na stronie internetowej placówki, w zakładce Kontakty lub rozmów telefonicznych.

Informujemy Rodziców, że w dalszym ciągu obowiązuje wypełnienie i złożenie wniosku u nauczycielek na grupie.

 

Wniosek do pobrania 

 

Z up. Dyrektora Przedszkola

Wicedyrektor Marzena Zając

Sanok, dnia 08.04.2021 

WYNIKI REKRUTACJI

 

Wykaz dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku zgodnie z Regulaminem Rekrutacji.

Lista dzieci zakwalifikowanych

Lista dzieci niezakwalifikowanych

Rodziców, których dzieci zostały zakwalifikowane do przyjęcia do Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku na nowy rok szkolny 2021/2022 prosimy o potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola.

Druk potwierdzenia woli zapisu - tu do pobrania - prosimy uzupełnić i odesłać na adres sekretariat@spp3.sanok.pl w terminie do 07.04.2021 r.

Nie odesłanie potwierdzenia woli w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu na nowy rok szkolny.  

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

do Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3

w Sanoku

/terminy, procedury/

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 informuje, że rekrutacja dzieci do placówki przedszkolnej przeprowadzona zostanie zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Burmistrza Miasta Sanoka


Zarządzeniem Nr 18/01/2021 z dnia 29.01.2021 r.

 

  1. Rodzice dzieci uczęszczających aktualnie do przedszkola składają u nauczycielek w poszczególnych grupach w terminie od 1.02.2021r. 19.02.2021r. deklarację potwierdzającą kontynuowanie przez dziecko wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny.
  2. Brak zwrotu deklaracji w tym terminie będzie traktowany jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu od roku szkolnego 2021/2022.
  3. Rodzice dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Sanoka ubiegający się po raz pierwszy o przyjęcie dziecka do przedszkola od 1 września 2021 roku składają wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 01.03.2021r. – 19.03.2021r. (dostępny do pobrania od 01.03.2021r. na stronie internetowej przedszkola spp3.sanok.pl w zakładce Dlarodziców\ Regulamin rekrutacji).
  4. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami składa Rodzic/Opiekun prawny w sekretariacie Przedszkola przy ul. Kochanowskiego 3.
  5. W przypadku, gdy liczba ubiegających się kandydatów nie przekracza liczby wolnych miejsc – przyjęć dokonuje Dyrektor.
  6. W przypadku gdy liczba ubiegających się kandydatów przekracza liczbę wolnych miejsc w przedszkolu – Dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną do rozpatrzenia złożonych wniosków, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Burmistrza Miasta Sanoka i Regulaminem Rekrutacji Samorządowego Przedszkola Nr 3 w Sanoku– dostępny na stronie internetowej spp3.sanok.pl zakładka Dla rodziców\Regulamin rekrutacji.

 Z up. Dyrektora

Wicedyrektor Marzena Zając
Sanok, dnia 29.01.2021 r.

Szanowni Państwo /Drodzy Rodzice

Uprzejmie prosimy aby podczas rozliczania podatku za rok 2020 wesprzeć nasze Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola Pod Sanockim Zamkiem, które posiada status Organizacji Pożytku Publicznego i przekazać 1% podatku. Przy wypełnianiu PIT prosimy podać nasz nr KRS 0000298320.
 
Środki, które gromadzimy na koncie Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola Pod Sanockim Zamkiem przeznaczone są na cele statutowe – wspieranie edukacji przedszkolnej oraz wszelkich inicjatyw na rzecz wychowanków Przedszkola Nr 3.
 
Nr KRS 0000298320
 

Z góry dziękujemy

Zapraszamy Państwa do wirtualnej wędrówki po naszym przedszkolu. Staramy się, aby nasza placówka była jak najbardziej przyjazna dzieciom i rodzicom. Zachęcamy do kontaktu z nami - Państwa uwagi i spostrzeżenia pomogą nam w opiece nad Waszymi dziećmi

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3