oddz. Podgórze tel. 13 46-45-340    oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936      e-mail: sekretariat@spp3.sanok.pl        

Samorządowe Publiczne Przedszkole nr 3

w Sanoku 

 

 

Dyrekcja Przedszkola przychylając się do prośby Burmistrza Miasta Sanoka o rozpropagowanie w jednostkach projektu „Sanok pod biało-czerwoną” prosi Rodziców o zapoznanie się z Regulaminem Projektu oraz oddawanie głosów poparcia dla Projektu.

Sanok, 22.10.2020

Z Up. Dyrektora

wicedyrektor Marzena Zając

Linki do projektu:

https://www.gov.pl/web/bialoczerwona/opis-i-cel-projektu/?fbclid=IwAR2Fhcc1CahF7AH2mKHH_tpgm1rkrja_CXNO0mkzkdxeulSZ3O2n1GJ46RU

https://www.sanok.pl/sanok-pod-bialo-czerwona/

 

Ogłoszenie Rady Rodziców str 1

Ogłoszenie Rada Rodziców str 2

OGŁOSZENIE!

              W związku z zapytaniami Rodziców Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku przedstawia procedury wyjaśniające zawieszenie zajęć w grupie IV.

                Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku na podstawie § 18 ust. 2a i 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) zwrócił się z prośbą o wyrażenie pozytywnej opinii do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku w sprawie zawieszenia zajęć dla dzieci z grupy IV w okresie od 12.10.2020 do 16.10.2020 ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu dzieci, a mianowicie z powodu stwierdzonego zakażenia COVID-19 u jednego z pracowników przedszkola.

            W dniu 12.10.2020 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku po rozpatrzeniu powyższego wniosku pozytywnie zaopiniował zawieszenie zajęć dla dzieci z grupy IV w terminie od dnia 12.10.2020 do dnia 16.10.2020r.

             Informujemy również Rodziców, że pomieszczenia przedszkolne (sala, łazienka) w której przebywały dzieci oraz pracownicy z grupy IV przed zawieszeniem zajęć została dodatkowo zdezynfekowana oraz wyłączona z użytku do czasu powrotu dzieci oraz pracowników po odbytej kwarantannie (z wykonanych czynności myjąco-dezynfekcyjnych sporządzono protokół i dołączono do odpowiednich dokumentów przedszkola).

Sanok, 13.10.2020

Z Up. Dyrektora

wicedyrektor Marzena Zając

OGŁOSZENIE!

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku informuje Rodziców, że w związku ze stwierdzonym u jednego z pracowników zakażeniem COVID-19 - została podjęta decyzja przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku o zawieszeniu zajęć w grupie IV.

 

Osoby będące w kontakcie z zakażoną osobą zostały objęte kwarantanną w okresie od 12.10 -16.10.2020.

 

W związku z zaistniałą sytuacją apelujemy do wszystkich Rodziców o szczególne zachowanie środków bezpieczeństwa, zachowanie dystansu społecznego na terenie przedszkola (w szczególności w szatni oraz podczas przyprowadzania i odbierania dzieci) oraz nieprzyprowadzania dzieci z niepokojącymi objawami chorobowymi.

 

Bardzo prosimy o stosowanie wszystkich procedur wdrożonych w okresie COVID -19 w naszym przedszkolu.

 

Wypełnianie ich przez Rodziców, stosowanie się do nich wesprze i ułatwi pracę wszystkim pracownikom, którzy wykonując swoje obowiązki zawodowe mają główny cel – zapewnienie i roztoczenie bezpiecznej opieki nad powierzonymi nam dziećmi.

 

Równocześnie prosimy i apelujemy o merytoryczną współpracę, w spokojnej, życzliwej atmosferze, która da nam szansę na wspólne przetrwanie tego trudnego okresu.

 

Zdrowie bezpieczeństwo naszych wychowanków, rodziców i ich rodzin jest w tym momencie dla nas – pracowników przedszkola najważniejsze oraz priorytetem naszych działań.

 

Szanowni Rodzice - my z naszej strony, jako kadra przedszkola, deklarujemy, że robimy wszystko by wypełniać przyjęte procedury, zmierzające do eliminowania zagrożeń, zapewnienia zdrowia oraz profesjonalnej opieki, edukacji i ochrony naszych wychowanków w atmosferze poszanowania, życzliwości i ciepła.

 

Prosimy o stałe śledzenie naszej strony internetowej, gdzie na bieżąco będziemy umieszczać wszystkie informacje dotyczące życia i funkcjonowania przedszkola.

Z góry dziękujemy za życzliwość, każdy dobry odruch, gest, zrozumienie oraz merytoryczną współpracę.

  

Sanok, 10.10.2020

Z Up. Dyrektora

mgr Marzena Zając

OGŁOSZENIE

Informujemy Rodziców, że zgodnie z deklaracją wypełnianą w okresie rekrutacji dzieci na rok szk. 2020/21 istniała możliwość wydłużenia pobytu dziecka w placówce do godz.16.30.  

Po analizie ilości zgłoszonych dzieci, dla zainteresowanych Rodziców w Przedszkolu zostały zorganizowane oddziały zapewniające opiekę do godz. 16.30. Ze względu na słabe zainteresowanie ze strony zdeklarowanych Rodziców Dyrekcja Przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym zadecydowała o powrocie pracy placówki do godz. 16.00.

We wrześniu br. pojawiły się prośby ze strony Rodziców o możliwość zorganizowania pracy Przedszkola od godz. 6.15. Dyrekcja Przedszkola przychylając się do tej prośby informuje, że za zgodą Organu Prowadzącego od dnia 01.10.2020r. w obydwu budynkach Przedszkola zorganizowane będą dwa dyżurujące oddziały czynne od godz. 6.15 (po jednym w każdym budynku - 1 oddział na ul Podgórze i 1 oddział na ul. Kochanowskiego).

                                                                                                         

Sanok, 30.09.2020

Z up. Dyrektora

mgr Janina Milczanowska

 

OGŁOSZENIE!

 

Dyrekcja Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku informuje Rodziców, że Rada Rodziców wraz z Dyrekcją przedszkola dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty ubezpieczeniowej na rok szkolny 2020/2021.

Od 01.09.2020 do 31.08.2021 dzieci z naszego przedszkola ubezpieczone zostaną w Firmie InterRisk na sumę 20.000zł przy składce 42,70zł. W/w oferta obejmuje odpowiedzialność od NNW.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz niezbędnymi oświadczeniami, które zamieszczone zostaną w zakładce Dla Rodziców, na naszej stronie internetowej: www.spp3.sanok.pl

Rodzice wyrażający zgodę na ubezpieczenie proszeni są o uzupełnienie danych dziecka, opatrzenie swoim podpisem obok nazwiska oraz pod oświadczeniami OWU i RODO.

W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną prosimy Rodziców o  pobranie załączonych oświadczeń, podpisanie ich, a następnie dołączenie wraz z wyliczoną kwotą tj. 42,70zł i przekazanie w podpisanej kopercie u nauczycielek na poszczególnych grupach od dnia 01 października (czwartek) do 9 października 2020.

Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na ubezpieczenie grupowe w Firmie InterRisk proszeni są o dołączenie w kopertach jedynie krótkiego oświadczenia wraz z podpisem: Oświadczam, że nie wyrażam zgody…

   

Sanok, 26.09.2020

Z up. Dyrektora Przedszkola

mgr Marzena Zając

DRODZY RODZICE

Dyrektor Przedszkola informuje, że w związku z koniecznością zapewnienia warunków pracy przeciwdziałających epidemii oraz obowiązkiem dostosowania się do wytycznych GIS, MZ i MEN prosimy Rodziców o zaopatrzenie dzieci w wyprawki – pomoce do prac plastycznych, dzięki którym każde dziecko będzie miało możliwość korzystania z własnych przyborów, bez konieczności każdorazowej dezynfekcji.

Przybory będą umieszczone w indywidualnych, podpisanych szafkach i segregatorach. Wyprawka powinna zawierać:

- ryza papieru ksero

- farby plakatowe 6-kolorów

- farby akwarelowe

- kredki ołówkowe grube

- kredki woskowe

- klej w sztyfcie

- 2 pędzle (cienki i gruby)

- nożyczki

- papier kolorowy

- plastelina

Wszystkie pomoce powinny być podpisane i złożone u nauczycielek na grupie.

Powyższa prośba jest podyktowana dbałością o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

 

                                                                                                         Małgorzata Pietrzycka

                                                                                                          Dyrektor Przedszkola

28.08.2020

 

Proszę o zapoznanie się

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja.

 

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3--iv-aktualizacja

 

Zastępca Burmistrza

Grzegorz Kornecki

 25.08.2020r.

 Szanowni Rodzice

        W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym informujemy Państwa, że wkrótce na stronie internetowej pojawią się szczegółowe procedury i ogłoszenia dotyczące organizacji roku szkolnego.

         Informacje podane zostaną dopiero po spotkaniu dyrektorów placówek oświatowych z Burmistrzem Miasta Sanoka.

         Rodzice na indywidualny adres e-mail otrzymają informację, do której grupy i budynku jest zakwalifikowane ich dziecko na rok szkolny 2020/2021. Powyższe informacje otrzymacie Państwo w najbliższym czasie.

 

                                                                                               Małgorzata Pietrzycka

                                                                                               Dyrektor Przedszkola

                                                                                               25.08.2020r.

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

OGŁOSZENIE

 

      Dyrektor przedszkola informuje, że z dniem 25.08.2020r placówka posiada nowy adres e-mail: sekretariat@spp3.sanok.pl

 

       Wszelką korespondencję prosimy kierować na nowy adres e-mail W miesiącu wrześniu br. stary adres e-mail: przedszkole3sanok@vp.pl  przestanie być aktywny.

Małgorzata Pietrzycka

Dyrektor przedszkola

25.08.2020

 

------------------------------------------------------------------------------------------

     OGŁOSZENIE

       Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 3 w Sanoku na podstawie Uchwały

Nr XXIX/224/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przekształcenia Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku poprzez zmianę siedziby przedszkola oraz ustalenia jego innej lokalizacji informuje, że od dnia 1 września 2020r. nastąpi zmiana siedziby placówki z ul. Podgórze 26 na ul. Kochanowskiego 3.

 

 

OGŁOSZENIE!

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku informuje Rodziców, że Rada Pedagogiczna po otrzymaniu pozytywnej opinii i akceptacji Rady Rodziców ustala następujące zestawy Kart Pracy Wydawnictwa MAC do realizacji w roku szkolnym 2020/2021:

  • 3-latki – „Olek i Ada” poziom A
  • 4-latki – „Odkrywam siebie – Złota kolekcja A+”
  • 5-6-latki – „Nowe przygody Olka i Ady BB+”

 

Język angielski:

  • 4-latki – „I love Boo A+”
  • 5-latki - „I love Boo B”
  • 6-latki - „I love Boo B+”

 

Podręcznik do religii dla 6-latków – „Tak! Jezus mnie kocha”

 

Zakup proponowanych Kart Pracy jest dobrowolną decyzją Rodziców. Zainteresowanych Rodziców prosimy o zaopatrzenie się w w/w Karty Pracy w okresie wakacyjnym.

                                                                                                        

 

Małgorzata Pietrzycka

Dyrektor Przedszkola

08.07.2020        

 

Ogłoszenie

Zgodnie z rekomendacją Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku w pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku apeluje do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola.

Małgorzata Pietrzycka

 DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 

 

 

Infolinia.jpg 

www.gov.pl/koronawirus 

 

 UWAGA RODZICE

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku informuje, że od dnia 1 stycznia 2020 roku nastąpiła zmiana konta bankowego.

Należność za pobyt dziecka w przedszkolu należy wpłacać

na rachunek nr 81 8642 0002 2001 0076 6313 0001

 

Małgorzata Pietrzycka

Dyrektor przedszkola

 2.01.2020

 

Szanowni Państwo

Rodzice przedszkolaków

Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku

 

Dzieci w naszym przedszkolu objęte są ubezpieczeniem NNW przez TUW „WARTA”.

Szkody można zgłaszać:

- telefonicznie nr telefonu 502 308 308 lub 801 308 308

- lub w formie elektronicznej na stronie www.warta.pl /zakładka zgłoś szkodę/

Przy zgłoszeniu szkody dotyczącej dzieci proszę podać nr polisy 908575089983

Szkody można zgłaszać w okresie 3 lat od chwili zdarzenia.

W przypadku jakichkolwiek żądań od firmy ubezpieczeniowej TUW WARTA Przedszkole przygotuje wymagane zaświadczenia o ubezpieczeniu dzieci.

Kontakt:

Zygmunt Pietryka

Agent ubezpieczeniowy

tel 501 472 335

 

Małgorzata Pietrzycka

Dyrektor Przedszkola Nr 3

04.12.2019

 

 Wszystkie informacje związane z zaistniałym zatruciem pokarmowym w naszym przedszkolu znajdują się w  ogłoszeniach (informacje archiwalne - zatrucie)

Zapraszamy Państwa do wirtualnej wędrówki po naszym przedszkolu. Staramy się, aby nasza placówka była jak najbardziej przyjazna dzieciom i rodzicom. Zachęcamy do kontaktu z nami - Państwa uwagi i spostrzeżenia pomogą nam w opiece nad Waszymi dziećmi

 

 

 

 

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3