oddz. Podgórze tel. 13 46-45-340    oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936      e-mail: przedszkole3sanok@vp.pl        

Samorządowe Publiczne Przedszkole nr 3

w Sanoku 

 

 

 

 

 

Wizyta w Szkole Podstawowej nr 1 w Sanoku.

więcej>>>

 

W dniu 9.01.2020 r. dzieci pięcio i sześcioletnie z Samorządowego Publicznego Przedszkola nr 3 zostały zaproszone do Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku na piękne przedstawienie pt. "Porwanie choinek". Aktorami były dzieci z klas II-V z grupy teatralnej "AKTORES", której opiekunem jest pani Alina Statkiewicz. Piękne stroje, rekwizyty, odpowiednio dobrana muzyka i piosenki sprawiły, że spektakl w  wykonaniu uczniów był dla przedszkolaków ciekawym doświadczeniem. Dzieci z dużym zainteresowaniem oglądały co dzieje się na szkolnej scenie, były pod ogromnym wrażeniem, doceniając występ gromkimi brawami. W podziękowaniu przedszkolaki przekazały aktorom słodki upominek.  Za zaproszenie na występ bardzo dziękujemy Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 oraz pani Alinie Statkiewicz.

 

 UWAGA RODZICE

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku informuje, że od dnia 1 stycznia 2020 roku nastąpiła zmiana konta bankowego.

Należność za pobyt dziecka w przedszkolu należy wpłacać

na rachunek nr 81 8642 0002 2001 0076 6313 0001

 

Małgorzata Pietrzycka

Dyrektor przedszkola

 2.01.2020

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Rodzice

 Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku informuje rodziców, że od dnia 23 grudnia 2019r. zostały zorganizowane dwie grupy dla dzieci nosicieli.

Oddział dla dzieci 5-6 letnich funkcjonuje w budynku przy ul. Kochanowskiego 2.

Oddział dla dzieci 3-4 letnich mieszczący się w budynku przy ul. Podgórze 26 został dzisiaj uruchomiony, jednakże ze względu na brak dzieci funkcjonować będzie od dnia 2 stycznia 2020r. zgodnie ze zgłoszeniami rodziców.

Małgorzata Pietrzycka

Dyrektor przedszkola

 23.12.2019

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Rodzice

Dyrektor przedszkola informuje, że złożone zostało pismo do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku w sprawie akceptacji przygotowanych warunków zmierzających do otwarcia oddziałów dla dzieci „nosicieli” zgłoszonych na pobyt w placówce.

O terminie uruchomienia opieki nad dziećmi – rodzice zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie.

 

                                                                               Małgorzata Pietrzycka

17.12.2019

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o Wigilii

 

Informujemy rodziców, że w dniu 19 grudnia br.( czwartek ) w godz. pracy przedszkola zostanie zorganizowane spotkanie Wigilijne dla dzieci.

 

Przedszkolaki na swoich grupach zasiądą do świątecznego stołu ( zjedzą barszcz z uszkami, pierogi i rybę ) będą składać życzenia i wspólnie kolędować

 

Ze względu na uroczysty charakter tego dnia prosimy rodziców o odświętne ubranie dzieci.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DRODZY RODZICE!

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku informuje, że od dnia 16.12.2019r. (poniedziałek) w budynku przy ul. Podgórze 26 zostaje uruchomiona XIV grupa - w swojej sali.

13.12.2019

Janina Milczanowska

Wicedyrektor Przedszkola

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DRODZY RODZICE!

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku informuje, że od dnia 9.12.2019r. (poniedziałek) zostają uruchomione kolejne grupy dzieci w budynkach:

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLA PRZY ul. Podgórze 26

 • Grupa X - dzieci w swojej sali
 • Grupa XI - dzieci w swojej sali
 • Grupa XII – dzieci w swojej sali
 • Grupa XIII – dzieci w swojej sali
 • Grupa XIV i XV – dzieci w sali grupy XV (I piętro)

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLA PRZY ul. Kochanowskiego 2

 • Grupa I dzieci w swojej sali
 • Grupa II dzieci w swojej sali
 • Grupa III dzieci w swojej sali
 • Grupa IV dzieci w swojej sali
 • Grupa V dzieci w swojej sali
 • Grupa VI dzieci w swojej sali
 • Grupa VII dzieci w swojej sali
 • Grupa VIII dzieci w swojej sali
 • Grupa IX dzieci w swojej sali

                                                                                              

06.12.2019

Marzena Zając

Wicedyrektor Przedszkola

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DRODZY RODZICE!

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i prośbom Rodziców

- po ustaleniach Burmistrza Miasta Sanoka oraz Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sanoku zostają wydłużone godziny wykonywania kontrolnych badań w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sanoku tj. poniedziałek, wtorek, środa od godziny 8.00- 14.00.

Informujemy ponadto Rodziców, że zostaje uruchomiony dodatkowy dzień tj. czwartek na wykonywanie badań kontrolnych w wyżej podanych godzinach.

 

06.12.2019

Marzena Zając

Wicedyrektor Przedszkola

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo

Rodzice przedszkolaków

Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku

 

Dzieci w naszym przedszkolu objęte są ubezpieczeniem NNW przez TUW „WARTA”.

Szkody można zgłaszać:

- telefonicznie nr telefonu 502 308 308 lub 801 308 308

- lub w formie elektronicznej na stronie www.warta.pl /zakładka zgłoś szkodę/

Przy zgłoszeniu szkody dotyczącej dzieci proszę podać nr polisy 908575089983

Szkody można zgłaszać w okresie 3 lat od chwili zdarzenia.

W przypadku jakichkolwiek żądań od firmy ubezpieczeniowej TUW WARTA Przedszkole przygotuje wymagane zaświadczenia o ubezpieczeniu dzieci.

Kontakt:

Zygmunt Pietryka

Agent ubezpieczeniowy

tel 501 472 335

 

Małgorzata Pietrzycka

Dyrektor Przedszkola Nr 3

04.12.2019

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Szanowni Państwo

Rodzice przedszkolaków

Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku

 

        W związku z zaistniałą sytuacją z dnia 23 października 2019r. dotyczącą zbiorowego zatrucia salmonellą w naszym przedszkolu, nawiązując do podnoszonej problematyki dotyczącej ewentualnych odszkodowań przekazujemy następującą informację:

Przedszkole jest objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej udzieloną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW. Nie uchylając się od odpowiedzialności odszkodowawczej proponujemy by ewentualne roszczenia składali Państwo bezpośrednio do tegoż Towarzystwa, co naszym zdaniem powinno skrócić proces badania zasadności roszczeń i wypłat ewentualnych odszkodowań. Podajemy zatem dane adresowe niezbędne do złożenia ewentualnych roszczeń:

 

- w formie pisemnej:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW

Biuro Regionalne w Rzeszowie

Sokoła 4

35-010 Rzeszów

z dopiskiem: polisa OC nr OG32628130

 

lub drogą mailową:

zgłoszenie.szkody@tuw.pl

z dopiskiem: polisa OC nr OG32628130

 

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy oczywiście do Państwa dyspozycji.

 

Małgorzata Pietrzycka

Dyrektor Przedszkola Nr 3

04.12.2019

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo

    Dyrektor Przedszkola informuje rodziców dzieci chorych oraz dzieci będących nosicielami, że w celu podjęcia działań zmierzających do przyjęcia Państwa dzieci i organizacji dla nich oddziałów w placówce prosimy o dostarczanie wyników badań do sekretariatu przedszkola przy ul. Kochanowskiego 2 w godz. 7.30 – 15.30 od środy 04.12.2019r. lub skanu drogą email na adres przedszkole3sanok@vp.pl

   Prosimy o niezwłoczne dostarczanie wyników badań po ich otrzymaniu ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – ilość zebranych wyników pozwoli na organizację odpowiedniej liczby oddziałów.

 Małgorzata Pietrzycka

 Dyrektor Przedszkola Nr 3

 04.12.2019

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drodzy rodzice

 

Dyrektor przedszkola prosi i apeluje o uregulowanie odpłatności za miesiąc październik. Na dzień 26 listopada 2019r. - 86 rodziców nie uregulowało odpłatności za przedszkole na kwotę 11 450,-zł (jedenaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych za miesiąc październik)

Termin opłat dla rodziców minął 10 listopada 2019r.

Termin wnoszenia opłat przez przedszkole do hurtowni dostarczających żywność mija 30 listopada 2019r. Fakt przedłużonych terminów płatności zgodnie z umowami pomiędzy przedszkolem a dostawcami firm/ hurtowni - zobowiązuje nas do regulacji płatności faktur do końca każdego miesiąca. Hurtownie dostarczające żywność zgodnie z zawartymi umowami - mogą wstrzymać dostawy od 1 grudnia 2019r.

Brak produktów zablokuje możliwość przygotowania posiłków dzieciom uczęszczającym do przedszkola.

Za zgodą Burmistrza Miasta Sanoka - stawka żywieniowa za dzień 23 października 2019r. ( środa ) – dzień w którym przedszkolaki uległy zbiorowemu zatruciu, w wysokości 9,-zł zostanie zwrócona na konto rodziców. Wszystkie przelewy do zwrotu oczekują na wysłanie na państwa konta. Z powodu braku środków finansowych nie możemy wykonać tej operacji bankowej.

Proszę o poważne potraktowanie mojego apelu i natychmiastowe uiszczenie zaległej płatności.

 Małgorzata Pietrzycka

Dyrektor przedszkola

27.11.2019

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Rodzice

 

Informuje, że związku z zaistniałą sytuacją odwiedziny Świętego Mikołaja odbędą się podczas zabawy karnawałowej w przedszkolu, która planowana jest w miesiącu lutym 2020, po powrocie naszych podopiecznych do placówki.

Rada Rodziców

27.11.2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SZANOWNI RODZICE!

 

      W związku z zapytaniami Rodziców oraz po konsultacji telefonicznej w dniu 26.11.2019 z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sanoku dyrektor przedszkola przekazuje Rodzicom, że zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi kontrolne badania dzieci chorych i zakażonych bezobjawowo prowadzi się wyłącznie w akredytowanych laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub w placówkach posiadających umowy z tymi organami( są to w regionie- stacja sanitarna w Sanoku, Lesku, Brzozowie, Krośnie, Ustrzykach, Rzeszowie)

      Zastrzeżona wyłączność ustawowa Państwowej Inspekcji Sanitarnej na wykonywanie w/w badań kontrolnych- jest wymagana w sytuacji po zbiorowym zatruciu pokarmowym w ognisku. Ma to służyć pełnej kontroli nad zdrowiem dzieci oraz zapobieganiu wtórnym zakażeniom.

      Rodzice, którzy wykonali badania dzieciom w innych laboratoriach (Laboratorium ALAB w Sanoku i Zakład Mikrobiologii SP ZOZ Sanok szpital sanocki i innych) proszeni są o kontakt z Państwową Inspekcją Sanitarną w Sanoku.

 Między innymi Laboratorium ALAB w Sanoku i Zakład Mikrobiologii SP ZOZ Sanok (szpital sanocki) nie posiadają podpisanej umowy z Powiatową Inspekcją Sanitarną w Sanoku na wykonywanie w/w badań kontrolnych- po zbiorowym zatruciu pokarmowym w ognisku.

 Prosimy Rodziców o cierpliwość, wyrozumiałość i ze względów bezpieczeństwa dzieci spełnienie wymogów ustawowych.

 

Małgorzata Pietrzycka

27.11.2019r.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wszystkie informacje związane z zaistniałym zatruciem pokarmowym w naszym przedszkolu znajdują się w  ogłoszeniach (informacje archiwalne - zatrucie)

 

 


 

Zapraszamy Państwa do wirtualnej wędrówki po naszym przedszkolu. Staramy się, aby nasza placówka była jak najbardziej przyjazna dzieciom i rodzicom. Zachęcamy do kontaktu z nami - Państwa uwagi i spostrzeżenia pomogą nam w opiece nad Waszymi dziećmi

 

   

 

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3