oddz. Podgórze tel. 13 46-45-340    oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936      e-mail: sekretariat@spp3.sanok.pl        

Samorządowe Publiczne Przedszkole nr 3

w Sanoku 

 

Sprawozdania z działalności

„Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola pod Sanockim Zamkiem”

 

Działalność w roku 2017

Działalność w roku 2016

Działalność w roku 2015

Działalność w roku 2014

Działalność w roku 2013

Działalność w roku 2012

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3