oddz. Podgórze tel. 13 46-45-340    oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936      e-mail: sekretariat@spp3.sanok.pl        

Samorządowe Publiczne Przedszkole nr 3

w Sanoku 

 

 Nauczycielki:  mgr Agnieszka Zając  
   mgr Iwona Szwarc
   lic Edyta Dydek
   mgr Małgorzata Pietrzycka - DYREKTOR
 JĘZYK ANGIELSKI    mgr Elżbieta Bieluk
 RYTMIKA  lic Anna Słapińska
 ZAJĘCIA KOREKCYJNO-WYRÓWNAWCZE  mgr Marzena Buczek
 Nauczyciel wspomagający  mgr Justyna Jędrys  
 pomoc wychowawcy:  Małgorzata Sikoń
 pracownik obsługi:  Agata Lipińska  

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3