oddz. Podgórze tel. 13 46-45-340    oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936      e-mail: sekretariat@spp3.sanok.pl        

Samorządowe Publiczne Przedszkole nr 3

w Sanoku 

 

 Nauczycielki: mgr Alicja Kowalska-Krzyżaniak   
  mgr Bożena Kuzicka
 JĘZYK ANGIELSKI   mgr Elżbieta Bieluk
 RYTMIKA lic Anna Słapińska
 ZAJĘCIA KOREKCYJNO-WYRÓWNAWCZE mgr Katarzyna Kłeczek
 Nauczyciel wspomagający mgr Agnieszka Cecuła  
 pomoc wychowawcy: Karolina Wybraniec
 pracownik obsługi: Magdalena Latusek

 

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3