oddz. Podgórze tel. 13 46-45-340    oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936      e-mail: sekretariat@spp3.sanok.pl        

Samorządowe Publiczne Przedszkole nr 3

w Sanoku 

 

Tematy tygodnia: I. IDZIE JESIEŃ... PRZEZ OGRÓD I SAD 1. Rozpoznajemy owoce 2. Dzień z kwadratami 3. Liczymy owoce 4. Idą, idą witaminki 5. Skarby ze spiżarni
Grupa VI Elfy uczą się zasad ruchu drogowego oraz bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię po pasach i na światłach
Grupa VI Elfy korzystają z uroków słonecznego wrześniowego dnia na podwórku przedszkolnym
Nasza grupa - ELFY
ELFY - CZEGO UCZYMY SIĘ WE WREŚNIU 2020r. Tematy tygodnia: I. TO JESTEM JA 1. Oto ja 2. Podobny do mamy, podobny do taty 3. Wspomnienia z wakacji 4. Moje ciało, moje zmysły 5. Moje emocje

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3