oddz. Podgórze tel. 13 46-45-340    oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936      e-mail: sekretariat@spp3.sanok.pl        

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

Rada Rodziców Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku

w roku szkolnym 2020/2021

 

Adamiak Aldona

Babiarz Barbara

Babiarz Maciej

Bochnak Monika

Brożyna Ewelina – Sekretarz Rady Rodziców

Chorążak Damian

Doskowska Joanna

Firlit Witold

Gunia Grzegorz

Jachimowska Natalia

Janiec   Ewelina

Kielar Ewelina

Kocan Justyna

Kondyjowski Marcin – Przewodniczący Rady Rodziców

Król Barbara

Kurek Beata

Kurzeja Renata

Longawa Norbert - Skarbnik Rady Rodziców

Łagodzic Michał

Oleniacz Marek

Orzechowska Joanna

Ostrowski Marcin

Podwyszyńska Poworoźniak Maria

Pytlowany Grzegorz

Romanek Mateusz

Scheibinger Magdalena

Sobkowicz Izabela

Stach Mateusz

Strzałka Joanna

Szczepkowski Jan

Szczerba Agnieszka

Szwarc Jerzy - Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców

Uruska Bożena

Wojtanowska Karolina

Woźniak Maria

Wybraniec Karolina

 

 

Konto Rady Rodziców: PBS Sanok 08 8642 0002 2001 0005 1666 0001

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3