oddz. Podgórze tel. 13 46-45-340    oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936      e-mail: sekretariat@spp3.sanok.pl        

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA AWARII SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OTWIERANIA I ZAMYKANIA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO
HARMONOGRAM DYŻURU PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SANOKU W OKRESIE FERII ZIMOWYCH
INFORMACJA O ZMIANIE NUMERU KONTA
INFORMACJA O ZAKUPIE URZĄDZENIA DO DEZYNFEKCJI
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI PODCZAS PANDEMII KORONAWIRUSA
WYTYCZNE PRZECIWEPIDEMICZNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO z 25 sierpnia 2020 r.

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3