oddz. Podgórze tel. 733 900 936   oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936; 13 46-45-340  e-mail:sekretariat@spp3.sanok.pl        

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

Informacja o pracy przedszkola w dniu 02.05.2022 r.
Ogłoszenia o stopniach alarmowych
Ogłoszenie o zebraniu dla Rodziców
Informacje dla obywateli Ukrainy
OGŁOSZENIA ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023
Ogłoszenie o zawieszeniu zajęć w grupie XV
Ogłoszenie o zawieszeniu zajęć w grupie IV.
Akcja promująca zdrowie
Ogłoszenie o zawieszeniu zajęć w grupie III i VIII
Ogłoszenie o zawieszeniu zajęć w grupie V.

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3