oddz. Podgórze tel. 13 46-45-340    oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936      e-mail: sekretariat@spp3.sanok.pl        

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

Karty Pracy na rok szkolny 2021/2022
Zakończenie zapisów na I i II turnus dyżuru wakacyjnego
Ogłoszenie o zakończeniu zapisów na dyżur wakacyjny
Ogłoszenie w sprawie organizacji opieki dla przedszkolaków dnia 04.06.2021 r.
Zapisy na dyżur wakacyjny
Wyniki Rekrutacji - Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku
Wyniki Rekrutacji - Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku
Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022
OGŁOSZENIE O POWROCIE DO ZAJĘĆ W TRYBIE STACJONARNYM
INFORMACJA O DYŻURZE WAKACYJNYM

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3