oddz. Podgórze tel. 13 46-45-340    oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936      e-mail: sekretariat@spp3.sanok.pl        

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

INFORMACJA O DYŻURZE WAKACYJNYM
OGŁOSZENIE O ORGANIZACJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W DNIACH OD 12.04.21 DO 18.04.21 ORAZ O KONTYNUACJI NAUKI ZDALNEJ
OGŁOSZENIE O PRACY ZDALNEJ PRZEDSZKOLA
OGŁOSZENIE O ORGANIZACJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W DNIACH OD 29.03.21r. - 09.04.21r.
OGŁOSZENIE O ZAWIESZENIU ZAJĘĆ W GRUPIE IX
INFORMACJA DOTYCZĄCA AWARII SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OTWIERANIA I ZAMYKANIA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO
HARMONOGRAM DYŻURU PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SANOKU W OKRESIE FERII ZIMOWYCH
INFORMACJA O ZMIANIE NUMERU KONTA
INFORMACJA O ZAKUPIE URZĄDZENIA DO DEZYNFEKCJI
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI PODCZAS PANDEMII KORONAWIRUSA

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3