oddz. Podgórze tel. 733 900 936   oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936; 13 46-45-340  e-mail:sekretariat@spp3.sanok.pl        

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

Tytuły zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną Programów Wychowania Przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020:

 

- Kocham Przedszkole. Program wychowania przedszkolnego. Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska – Mieszek. Wydawnictwo WSiP

- Nasze Przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci. Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska. Wydawnictwo MA

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3