oddz. Podgórze tel. 13 46-45-340    oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936      e-mail: sekretariat@spp3.sanok.pl        

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

W dniu wczorajszym dzieciaki, ktore uczestniczą w zajęciach z piłki nożnej odbyły...
Nasze przedszkolaki w piłkarskiej eskorcie! W ramach innowacji „Przedszkolaki grają w piłkę” oraz współpracy z Klubem Sportowym Ekoball-Stal Sanok ...

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3