oddz. Podgórze tel. 13 46-45-340    oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936      e-mail: sekretariat@spp3.sanok.pl        

Samorządowe Publiczne Przedszkole nr 3

w Sanoku 

 

Rada Rodziców Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku

w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczący – Pan Marcin Kondyjowski

Z-ca Przewodniczącego – Pani Katarzyna Leśniak

Skarbnik – Pan Norbert Longawa

Sekretarz – Pani Ewelina Brożyna

 

Członkowie:

Adamiak Aldona

Babiarz Barbara

Babiarz Maciej

Bochnak Monika

Chorążak Damian

Ćwikła Magda

Doskowska Joanna

Firlit Witold

Gunia Grzegorz

Handermander Robert

Jachimowska Natalia

Jadczyszyn Katarzyna

Kielar Anna

Kielar Ewelina

Kocan Justyna

Król Barbara

Kurzeja Renata

Łagodzic Michał

Oleniacz Marek

Orzechowska Joanna

Ostrowski Marcin

Pelczarska Kozioł Anna

Pytlowany Grzegorz

Romanek Mateusz

Scheibinger Magdalena

Sobkowicz Izabela

Stach Joanna

Stach Mateusz

Stojowski Ryszard

Strzałka Joanna

Szczepkowski Jan

Uruska Bożena

Woźniak Maria

Zoszak Karolina

 

Konto Rady Rodziców: PBS Sanok 08 8642 0002 2001 0005 1666 0001

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3