oddz. Podgórze tel. 13 46-45-340    oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936      e-mail: sekretariat@spp3.sanok.pl        

Samorządowe Publiczne Przedszkole nr 3

w Sanoku 

 

 

Szanowni Państwo /Drodzy Rodzice

Uprzejmie prosimy aby podczas rozliczania podatku za rok 2020 wesprzeć nasze Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola Pod Sanockim Zamkiem, które posiada status Organizacji Pożytku Publicznego i przekazać 1% podatku. Przy wypełnianiu PIT prosimy podać nasz nr KRS 0000298320.
 
Środki, które gromadzimy na koncie Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola Pod Sanockim Zamkiem przeznaczone są na cele statutowe – wspieranie edukacji przedszkolnej oraz wszelkich inicjatyw na rzecz wychowanków Przedszkola Nr 3.
 
Nr KRS 0000298320
 

Z góry dziękujemy

 

UWAGA RODZICE

W związku z awarią systemu elektronicznego otwierania i zamykania drzwi wejściowych do przedszkola konieczne jest ponowne przeinstalowanie kart wejściowych.

Prosimy Rodziców aby w piątek 22 stycznia br. przekazać nauczycielkom na grupach wszystkie posiadane karty do systemu celem wgrania nowego programu.

      Po dokonaniu zmian w systemie karty będą Państwu zwracane w poniedziałek 25 stycznia br.

Janina Milczanowska

Z up. Dyrektora

Wicedyrektor

Ogłoszenie

 

Z radością informujemy, że dochód z tegorocznego kiermaszu Bożonarodzeniowego wyniósł 4372,73-zł

w tym za kartki 2292,81zł a za ozdoby 2091,02zł

Dochód z kiermaszu

został wpłacony na konto Rady Rodziców

Serdecznie dziękujemy Rodzicom za udział w Kiermaszu oraz za zaangażowanie i wszelką pomoc.

( szczegółowe rozliczenie z poszczególnych grup zamieszczone jest w zakładce Rady Rodziców)

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku przekazuje harmonogram dyżuru pełnionego w okresie ferii zimowych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sanoku.

 

Z uwagi na lockdown w okresie ferii zimowych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sanoku w celu zapewnienia szerszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży uruchamia dodatkowy numer telefonu  

503 931 165

Zachęcamy do kontaktu zainteresowanych Rodziców

 

4.01.2021

5.01.2021

6.01.2021

8:00-10:00 Kozłowska

10:00-13:00 Suska

11:00-14:00 Karuś

13:00-16:00 Fedak

16:00-19:00 Kozimor-Gaweł

8:00-11:00 J-Lichtenberg

9:00-12:00 Sikora

11:00-14:00 Bondaruk

15:00-18:00 Mozoła

16:00-19:00 Łożańska

 

 

X

 

7.01.2021

8.01.2021

 

 

8:00-11:00 Stasicka

 

11:00-14:00 Biłas

14:00-17:00 Szul

 

 

8:00-11:00 Karuś

11:00-14:00 Kobiałka

14:00-16:00 Jewdokimow

 

11.01.2021

12.01.2021

 

13.01.2021

 

8:00-10:00 Kozłowska

10:00-13:00 Suska

13:00-16:00 Kocur

13:00-16:00 Fedak

16:00-19:00 Kozimor-Gaweł

8:00-11:00 Sikora

11:00-14:00 Bondaruk

11:00-14:00 Langenfeld

14:00-17:00 Kaczor

8:00-11:00 J.Lichtenberg

11:00-14:00 Karuś

14:00-16:00 Kocur

15:00-18:00 Łożańska

 

14.01.2021

15.01.2021

 

8:00-11:00 Stasicka

9:00-12:00 Niemiec

11:00-14:00 Biłas

14:00-17:00 Mozoła

8:00-11:00 Niemiec

11:00-14:00 Kobiałka

14:00-16:00 Wójcik

 

 

UWAGA RODZICE!

 

Dyrekcja Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku informuje,

że od dnia 1 stycznia 2021 roku nastąpi zmiana banku.

W związku z tym należność za przedszkole prosimy wpłacać na następujące konto:

 

 Bank Pekao S.A.   44 1240 1792 1111   0011 0328 1909 

 

 OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW!

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku informuje, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz prowadzeniem wzmożonych czynności dezynfekcyjnych zapewniających bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników Przedszkola - zostało zakupione specjalistyczne urządzenie do dezynfekcji: Aplikator aerozolu Desmed D1000 za kwotę 2999,97 zł wraz z płynem dezynfekującym: SANOSIL S 010 w kwocie 452, 52 zł.

Dzięki przenośnej funkcji powyższego urządzenia, które rozpyla środek dezynfekujący w postaci mgiełki możemy według ustalonego grafiku dokonywać dezynfekcji pomieszczeń zarówno w budynku przy ul. Podgórze 26 jak i przy ul. Kochanowskiego 3. Wytworzona mgiełka osadza się na powierzchniach , a dzięki drobnym rozmiarom kropel dociera nawet do trudno dostępnych miejsc. W celu odpowiedniego zastosowania ilości środków dezynfekcyjnych przeznaczonych do danego pomieszczenia służy tabela, w której podany jest także czas rozpylania oraz wietrzenia dezynfekowanego pomieszczenia. Procesu dezynfekcyjnego z użyciem Aplikatora dokonują w przedszkolu wyznaczone i przeszkolone osoby w godzinach popołudniowych podczas nieobecności dzieci na grupie przedszkolnej.

  

 

Aplikator aerozolu Desmed D1000 został zakupiony ze środków zgromadzonych na Stowarzyszeniu Przyjaciół Przedszkola Pod Sanockim Zamkiem działającym przy naszym przedszkolu. Środki, które gromadzimy na koncie Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola Pod Sanockim Zamkiem przeznaczone są na cele statutowe – wspieranie edukacji przedszkolnej oraz wszelkich inicjatyw na rzecz wychowanków Przedszkola Nr 3. Źródłem dochodów są m. innymi dobrowolne składki rodziców, 1% odpisu od podatku dochodowego, imprezy (pikniki rodzinne, kiermasze). Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia zamieszczone są do wglądu na stronie internetowej przedszkola: www.spp3.sanok.pl w zakładce „Stowarzyszenie”.

Pragniemy podziękować wszystkim Darczyńcom oraz Sponsorom, dzięki którym otrzymaliśmy wsparcie finansowe, które w tej trudnej sytuacji umożliwiło nam zaspokojenia podstawowych potrzeb naszych wychowanków.                                                             

Dyrektor Przedszkola

Małgorzata Pietrzycka

Sanok 10.11.2020 

 

 

 

Proszę o zapoznanie się

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja.

 

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3--iv-aktualizacja

 

Zastępca Burmistrza

Grzegorz Kornecki

 25.08.2020r.

Zapraszamy Państwa do wirtualnej wędrówki po naszym przedszkolu. Staramy się, aby nasza placówka była jak najbardziej przyjazna dzieciom i rodzicom. Zachęcamy do kontaktu z nami - Państwa uwagi i spostrzeżenia pomogą nam w opiece nad Waszymi dziećmi

 

 

 

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3