oddz. Podgórze tel. 733 900 936   oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936; 13 46-45-340  e-mail:sekretariat@spp3.sanok.pl        

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

Protokół Rady Rodziców

OGŁOSZENIE

Dyrekcja Przedszkola informuje Rodziców, że w bieżącym roku szkolnym 2021/2022 w okresie od 01.09.2021 do 31.08.2022 dzieci z przedszkola ubezpieczone będą w Firmie InterRisk TU S.A. na sumę 25.000,00 zł.

W/w oferta obejmuje odpowiedzialność od NNW oraz innych zdarzeń. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz niezbędnymi oświadczeniami, które zamieszczone są na stronie internetowej przedszkola www.spp3.sanok.pl

Składkę na ubezpieczenie grupowe dzieci w wysokości 45 zł będzie można uiścić w dniu zebrania grupowego lub bezpośrednio u nauczycielek na grupach w terminie od 16.09.2021r. – 30.09.2021 r.

Ubezpieczenie dziecka jest dobrowolną decyzją Rodzica.

Dyrektor Przedszkola

mgr Małgorzata Pietrzycka

Sanok, dnia 10.09.2021r.

POLISA

Informacja o produkcie ubezpieczeniowym

Jak zgłosić szkodę

Formularz zgłoszenia szkody pocztą tradycyjną

SZANOWNI RODZICE 

Odpłatność za przedszkole za dany miesiąc należy dokonywać do 10-tego dnia następnego miesiąca.

np. za wrzesień placimy od 01.10 - 10.10.2021

     za październik płacimy od 02.11 - 10.11.2021

Informacja z kwotą odpłatności będzie wysyłana pocztą elektroniczną na e-mail podany przez rodziców/opiekunów w karcie zgłoszenia.

Odpłatność za przedszkole należy dokonywać na numer kont:

BANK PEKAO S.A.

44 1240 1792 1111 0011 0328 1909

Prosimy o terminowe dokonywanie płatności.

Dyrektor Przedszkola

mgr Małgorzata Pietrzycka

Sanok, dnia 02.09.2021r.

http://www.spp3.sanok.pl/_resources/7_0_20210901155227.jpg

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku opracowując „Procedurę przyprowadzania i odbierania dzieci w Samorządowym Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Sanoku podczas pandemii koronawirusa” korzystał z przepisów prawa, m.in. art. 68 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r.  poz. 1082 ze zm) i inne.

W szczególności przypomina się Rodzicom o przemieszczaniu się w placówce w maseczkach oraz korzystanie z dezynfekcji rąk.

Dodatkowo przekazujemy Państwu interpretację Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie dotyczącą zasad zachowania bezpieczeństwa w placówkach oświatowych, prosząc równocześnie o zapoznanie się z nią i stosowanie w celu zapobiegania i rozprzestrzeniania się COVID-19, link zamieszczony poniżej. 

https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/informacje-dotyczace-obowiazku-zakrywania-ust-i-nosa-oraz-stosowania-rodo-w-szkolach-w-zwiazku-z-wystapieniem-stanu-epidemii-wywolanego-wirusem-sars-cov-2-2/#

Troszcząc się o bezpieczeństwo dzieci, rodziców i pracowników apeluję o wzajemną życzliwość i zrozumienie konieczności stosowania wprowadzonych procedur oraz wypełnianie ich.  

Z uszanowaniem

Dyrektor Przedszkola

mgr Małgorzata Pietrzycka

Sanok, dnia 01.09.2021r.

Szanowni Rodzice

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku informuje, że Uchwałą Nr 132/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. Rady Pedagogicznej przyjęto na rok szkolny 2021/2022 karty pracy do realizacji podstawy programowej. Przy wyborze kart pracy zasięgnięto opinii Rady Rodziców, karty uzyskały akceptację Rady Rodziców.

Przyjęto:

  • 3-latki – „Dzieciaki w akcji”
  • 4-latki – „Dzieciaki w akcji”
  • 5-latki – „Dzieciaki w akcji”
  • 6-latki – „Dzieciaki w akcji”

 

  • Zajęcia z języka angielskiego będą prowadzone w oparciu o serię kart pracy wydawnictwa MAC „I love Boo”.

Prosimy Rodziców o wstrzymanie się z zakupem kart pracy z języka angielskiego do rozpoczęcia roku szkolnego. Po dokonaniu przez nauczyciela podziału dzieci na grupy zaawansowania podana zostanie odrębna informacja.  

  • Podręczniki do religii dla 6-latków – „Tak! Jezus mnie kocha”

 

Zakup proponowanych kart pracy jest dobrowolną decyzją Rodziców. Zainteresowanych Rodziców prosimy o zaopatrzenie się w w/w karty pracy w okresie wakacyjnym.

Dyrektor Przedszkola

mgr Małgorzata Pietrzycka

Sanok, dnia 18.06.2021 r.

Zapraszamy Państwa do wirtualnej wędrówki po naszym przedszkolu. Staramy się, aby nasza placówka była jak najbardziej przyjazna dzieciom i rodzicom. Zachęcamy do kontaktu z nami - Państwa uwagi i spostrzeżenia pomogą nam w opiece nad Waszymi dziećmi

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3