oddz. Podgórze tel. 13 46-45-340    oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936      e-mail: sekretariat@spp3.sanok.pl        

Samorządowe Publiczne Przedszkole nr 3

w Sanoku 

 

Jesień to piękny czas dla przyrody, mieniącej się kolorami barw i nastrojów. Dzieci poznają jej charakterystyczne cechy, uczą się o zwyczajach i życiu zwierząt żyjących w naszych lasach.

W listopadzie dzieci z grupy VIII (5-6 latki) przedstawiły dla grupy I – najmłodszych przedszkolaków oraz dla rodziców spektakl teatralny pt. „Pod grzybkiem”. Wcielając się w rolę bohaterów scenicznych dzieci rozwijały swoje indywidualne zdolności i zainteresowania, uczyły się pokonywać tremę oraz radzić z emocjami jej towarzyszącymi.

Przedstawienie realizowane było w ramach innowacji prowadzonej w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2013/2014. Dostarczyło dzieciom wielu pozytywnych przeżyć emocjonalnych i estetycznych, przyczyniło się do wzmacniania dziecięcej ekspresji scenicznej.

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3