oddz. Podgórze tel. 733 900 936   oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936; 13 46-45-340  e-mail:sekretariat@spp3.sanok.pl        

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

Wierszowanie

więcej >>>

W dniu 21.11.2023 roku dzieci z Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 3 w Sanoku wzięły udział w XXIII konkursie recytatorskim organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury. Było to duże przeżycie dla naszych przedszkolaków, które pięknie wyrecytowały wiersze.

Ogromne gratulacje należą się Julii Załączkowskiej za zajęcie I miejsca (gr. XIV), Tymonowi Bryt za zajęcie III miejsca (gr. XV) oraz Lenie Podolak za wyróżnienie (gr. XIV).         

W konkursie również udział wzięli: Liliana Januszczak (gr. III), Maja Rygielska (gr. IV), Milena Wójcik (gr. VI), Julian Szul (gr. VI), Ignacy Indyk (gr. VII), Adam Świdurski (gr. IX) oraz Adela Krasulak (gr. XII).

Ogłoszenie

Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Edukacji i Nauki  udostępniamy informację o telefonach zaufania oraz  infolinii wsparcia dzieci i młodzieży oraz dorosłych, którzy potrzebują pomocy.
Ramka pomocowa zawierająca wykaz telefonów znajduje się w zakładce „Konsultacje ze specjalistami”.

mgr Janina Milczanowska
Dyrektor Przedszkola

 

więcej >>>

   W dniu 10 listopada, dzieci z grupy IX „Stokrotki” w przedszkolu na ul. Kochanowskiego  oraz dzieci z grupy XV „Smerfy” w przedszkolu na ul. Podgórze  wspaniale wystąpiły z okazji Dnia Niepodległości.

 W trakcie tego uroczystego wydarzenia, maluchy zaprezentowały swoje umiejętności i zaangażowanie  związane z patriotyzmem i historią Polski. Dzieci śpiewały pieśni narodowe, co było niezwykle wzruszające. Dodatkowo, recytowały wiersze nawiązujące do wydarzeń historycznych i postaci, które odegrały kluczową rolę w kształtowaniu niepodległego państwa.

  Wszystkie dzieci wykazały się ogromnym zaangażowaniem i uśmiechem na twarzach, co wzruszyło zarówno nauczycieli, jak i rodziców obecnych na występach.

  Ten wyjątkowy dzień niepodległości na pewno pozostawi długi i piękny ślad w sercach maluchów oraz wszystkich, którzy mieli okazję uczestniczyć w tych uroczystościach.

 

Drodzy Rodzice!

Serdecznie dziękujemy za aktywne włączenie  się do akcji zbierania karmy dla podopiecznych Społecznego Towarzystwa Opieki nad  Zwierzętami. Ku naszej radości zbiórka cieszyła się dużym zaangażowaniem. Cieszymy się, że dzieci pomogły dołożyć swoją cegiełkę w opiekę nad bezdomnymi  pupilami. Wierzymy, że te gesty przyczynią się do rozwijania u przedszkolaków empatii i troski wobec  domowych zwierząt zwłaszcza tych, które z rożnych powodów straciły swój dom.
Podziękowania płyną również ze strony pracowników schroniska, którzy są ogromnie wdzięczni za wszystkie dary dla zwierzaków.

Drodzy Rodzice

Przypominamy o zbliżającej się wizycie Mikołaja w przedszkolu i o opłaceniu składki 75 zł na ten cel.

Termin wpłaty wyznaczono na 31.10.2023.


Jeżeli jest to problematyczny termin, to prolongujemy go do 3.11.2023r.

Organizacja takiej imprezy wymaga odpowiedniego przygotowania i zamówienia artykułów z wyprzedzeniem, co zmusza nas do jak najszybszego działania.  Prosimy o jasną deklarację w przypadku, gdyby dziecko nie miało uczestniczyć  w „mikołajkach”.

Przy braku wpłaty należy się liczyć z narażeniem dziecka na niepotrzebną, trudną dla niego emocjonalnie sytuację, ponieważ będąc 6 grudnia w przedszkolu, jako nieliczne nie otrzyma prezentu od Mikołaja.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Rodziców

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 3 informuje, że w związku z wprowadzeniem na terenie Polski drugiego stopnia alarmowego BRAVO oraz CHARLIE CRP na mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zgodnie z regulacją pkt I ust. 2 pkt 8 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz. U. z 2016 r. poz. 1101 z późn. zm.). 

obowiązuje bezwzględny  zakaz wstępu do przedszkola osobom postronnym. Do przedszkola mogą wchodzić zatem dzieci, ich rodzice/ opiekunowie prawni lub inne osoby upoważnione do odprowadzania lub odbierania dzieci z przedszkola.

Niedopuszczalne jest umożliwianie wstępu do przedszkola dla osób postronnych. Przez osoby postronne należy rozumieć osoby inne niż pracownicy, uczniowie i ich opiekunowie prawni.

Należy się liczyć także z możliwymi kontrolami dokonywanymi przez funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej lub Żandarmerii Wojskowej.  Naruszenie tego zakazu wiąże się z odpowiedzialnością prawną. 

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia będą  zgłaszane Policji.                                             

mgr Janina Milczanowska

Dyrektor Przedszkola

UWAGA RODZICE!

Nowy numer konta Rady Rodziców

Bank Pekao S.A.    41124023401111001124266044

 

Ogłoszenie:

Informujemy Rodziców, że z dniem 01.09.2023 ulega zmianie numer konta bankowego Rady Rodziców, 

Bank Pekao S.A.    41124023401111001124266044

Bardzo prosimy, aby na powyższe konto wpłacać składki ustalone na zebraniu Rady Rodziców.

Składkę na Radę Rodziców można dokonać w następujących ratach:

- I rata do 31.10.2023r. (75zł.),  

- II rata do 31.01.2024r. (75zł.)

- rata związana z grudniową niespodzianką dla dzieci - do 31.10.2023r. (75 zł.)

 

Przewodniczący Rady Rodziców:

Jerzy Szwarc

OGŁOSZENIE

 Dyrekcja Przedszkola informuje Rodziców, że w bieżącym roku szkolnym 2023/2024 w okresie od 01.09.2023r. do 31.08.2024r. dzieci z przedszkola ubezpieczone będą w Firmie InterRisk TU S.A. zgodnie z polisą załączoną na stronie internetowej przedszkola.

W/w oferta obejmuje odpowiedzialność od NNW oraz innych zdarzeń. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz niezbędnymi oświadczeniami, które zamieszczone są na stronie internetowej przedszkola www.spp3.sanok.pl

Składkę na ubezpieczenie grupowe dzieci w wysokości 45 zł można wpłacać u nauczycielek na grupach  od 15.09.2023r.– 22.09.2023 r.

Ubezpieczenie dziecka jest dobrowolną decyzją Rodzica.

 

                                                                                                                                                                     mgr Janina Milczanowska

 Dyrektor PrzedszkolaSanok

14.09.2023r.

SZANOWNI RODZICE

Numer konta na który należy zrobić przelew za przedszkole, do każdego 10 dnia następnego miesiąca.

 

Np.: za wrzesień należy zrobić przelew  od 01.10 - 10.10.2023r.,  za październik od 02.11 - 10.11.2023r. itd.

44 1240 1792 1111 0011 0328 1909

Informacja z kwotą odpłatności będzie wysyłana pocztą elektroniczną na e-mail podany przez rodziców/opiekunów w karcie zgłoszenia.

 

PROSIMY O TERMINOWE DOKONYWANIE PŁATNOŚCI.

Zapraszamy Państwa do wirtualnej wędrówki po naszym przedszkolu. Staramy się, aby nasza placówka była jak najbardziej przyjazna dzieciom i rodzicom. Zachęcamy do kontaktu z nami - Państwa uwagi i spostrzeżenia pomogą nam w opiece nad Waszymi dziećmi.

 

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3