oddz. Podgórze tel. 733 900 936   oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936; 13 46-45-340  e-mail:sekretariat@spp3.sanok.pl        

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

Czego uczymy się w październiku ? TYDZIEŃ I Jesień i jej wspaniałe stroje. 1. Co słychać w parku i w lesie jesienią ? 2. W jakie kolory ubiera się Pani Jesień ? 3. Jesienne zabawy w rytmie kolorów. 4. Jesienni artyści wkraczają do akcji
Grupa 7 bierze udział w ogólnopolskim językowym projekcie edukacyjnym „English Special Days”. Celem projektu jest budzenie zainteresowania dzieci językiem angielskim poprzez wprowadzanie na zajęciach scenariuszy zajęć ...
Poznajemy się ! Pierwsze dni września w grupie Misiów przebiegały w atmosferze zapoznawania się z nowymi przedszkolakami. Było wiele zabaw integracyjnych, muzycznych ...
CZEGO UCZYMY SIĘ WE WRZEŚNIU TEMATY TYGODNIOWE Tydzień I: Wakacyjne wspomnienia 1. Witamy się po wakacjach. 2. Mapa wakacyjnych podróży. 3. Skarby z dziecięcego plecaka.

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3