oddz. Podgórze tel. 733 900 936   oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936;

 e-mail:sekretariat@spp3.sanok.pl przedszkole3sanok@vp.pl

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

Jesteśmy, aby dbać o wszechstronny i kreatywny rozwój wychowanków, stanowić fachową pomoc dla rodziców.

Chcemy ukształtować pozytywne postawy, wpajać umiejętności prawidłowych wyborów wartości.

Zapewniamy dzieciom opiekę, bezpieczeństwo, miłość, zaufanie, zrozumienie, edukację.

Oferujemy podopiecznym swoją widzę, umiejętności, doświadczenie, indywidualne podejście i ciekawy program dydaktyczno – wychowawczy oparty na innowacjach pedagogicznych.

Zmierzamy do ukształtowania nowoczesnego modelu osobowości najmłodszych.

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3