oddz. Podgórze tel. 733 900 936   oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936;

 e-mail:sekretariat@spp3.sanok.pl przedszkole3sanok@vp.pl

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

Sprawozdania z działalności

„Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola pod Sanockim Zamkiem”

 

Działalność w roku 2023

Działalność w roku 2022

Działalność w roku 2021 

Działalność w roku 2020

Działalność w roku 2019

Działalność w roku 2018

Działalność w roku 2017

Działalność w roku 2016

Działalność w roku 2015

Działalność w roku 2014

Działalność w roku 2013

Działalność w roku 2012

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3