oddz. Podgórze tel. 733 900 936   oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936;

 e-mail:sekretariat@spp3.sanok.pl przedszkole3sanok@vp.pl

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

 Za okres od 01.01.2022 – 31.12.2022

 

Działania Stowarzyszenia w roku 2022

         Stowarzyszenie prowadzi działalność w oparciu o zapisy Statutu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci uczęszczających do przedszkola wspieranie edukacji przedszkolnej oraz wszelkich inicjatyw na rzecz wychowanków Przedszkola Nr 3 z jednoczesnym nastawieniem na integrację
 i zaangażowanie rodziców w pracę. Rolą Stowarzyszenia jest  pozyskiwanie środków finansowych na realizowanie  różnych celów Statutowych. Źródłem dochodów są  m. innymi  dobrowolne składki rodziców i sponsorów oraz   1% odpisu od podatku dochodowego.

W 2022 r. Stowarzyszenie starało się realizować cele statutowe oraz wspierać działalność przedszkola.

 

W miesiącu marcu zostało zakupione urządzenie do wytwarzania elementów dekoracyjnych z papieru  z przeznaczeniem do wykorzystania przez nauczycieli w bezpośredniej pracy z dziećmi

 

W miesiącu kwietniu – zakupiono materiały plastyczne do prowadzenia zajęć artystycznych z dziećmi we wszystkich grupach wiekowych od 3- 6 lat.

 

W miesiącu czerwcu:

  1. W Przedszkolu nr 3 został zorganizowany Piknik Rodzinny jako impreza tradycyjnie już mająca na celu integrację środowiska lokalnego. Stowarzyszenie było współorganizatorem przedsięwzięcia. Głównymi celami organizacji Pikniku była integracja rodziców we wspólnym działaniu na rzecz przedszkola i osiedla. W czasie pikniku dzieci oraz mieszkańcy osiedla mieli okazję poznać pracę służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa takich jak straż pożarna, straż graniczna, policja, straż miejska, ratownicy medyczni.  Atrakcjami dla dzieci były:  trampolina  i dmuchane zjeżdżalnie, malowanie twarzy, gościnne występy KS Spartanie  dużo  różnorodnych przysmaków przygotowanych przez kuchnię przedszkolną oraz mamy i babcie wychowanków przedszkola. Piknikowe spotkania  wzmacniają więzi emocjonalne dziecka z rodziną, integrują rodziców z przedszkolem oraz stwarzają okazję do aktywnego spędzania wolnego czasu. Stowarzyszeni wsparło organizację Pikniku poprzez takie działania jak :

- opłacenie zamku i dmuchanej zjeżdżalni dla dzieci

- zakup opakowań plastikowych do konsumpcji podawanych potraw ( talerzyki, kubki, sztućce)

  1. Stowarzyszenie pokryło koszty wynajmu autokaru na wycieczkę dzieci do Wiejskiego ZOO w Berezce.

 

W  miesiącu wrześniu

1.Stowarzyszenie zaopatrzyło wszystkie grupy przedszkolne w materiały papiernicze.

2.Stowarzyszenie wsparło organizację zajęć sportowych dla dzieci, zakupiło ławeczki  gimnastyczne.

 

W miesiącu październiku  Stowarzyszenie zakupiło monitor interaktywny 65” w celu podniesienia jakości zajęć językowych ( język angielski )

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3