oddz. Podgórze tel. 733 900 936   oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936;

 e-mail:sekretariat@spp3.sanok.pl przedszkole3sanok@vp.pl

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Za okres od 01.01.2021 – 31.12.2021

 

Działania Stowarzyszenia w roku 2021

Stowarzyszenie prowadzi działalność w oparciu o zapisy Statutu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci uczęszczających do przedszkola wspieranie edukacji przedszkolnej oraz wszelkich inicjatyw na rzecz wychowanków Przedszkola Nr 3 z jednoczesnym nastawieniem na integrację i zaangażowanie rodziców w pracę. Rolą Stowarzyszenia jest  pozyskiwanie środków finansowych na realizowanie  różnych celów Statutowych.

W 2021 r. Stowarzyszenie działało w ograniczony  i  inny jak do tej pory sposób 
w związku z trwającą nadal pandemią koronawirusa. Stowarzyszenie w miarę  możliwości starało się realizować cele statutowe oraz wspierać działalność przedszkola.

 

W miesiącu lipcu wpłynęły środki z 1% wpłacone przez podatników  pragnących wspierać  nasze Stowarzyszenie.

W  miesiącu wrześniu  Stowarzyszenie doposażyło grupę XIV ( grupa dzieci 6 –letnich ) w  szafkę z indywidualnymi szufladami oraz dwie tablice korkowe.

W miesiącu październiku  Stowarzyszenie zakupiło huśtawkę na przedszkolny plac zabaw. 
W miesiącu listopadzie Stowarzyszenie zakupiło tkaninę białą i czerwoną do uszycia dużej flagi na uroczystości patriotyczne w przedszkolu a także zasponsorowało zakup świec do wykonania dekoracji Bożonarodzeniowych.

 

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3