oddz. Podgórze tel. 733 900 936   oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936;

 e-mail:sekretariat@spp3.sanok.pl przedszkole3sanok@vp.pl

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

 

Za okres od 01.01.2023 – 31.12.2023

 

Działania Stowarzyszenia w roku 2023

Stowarzyszenie prowadzi działalność w oparciu o zapisy Statutu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci uczęszczających do przedszkola wspieranie edukacji przedszkolnej oraz wszelkich inicjatyw na rzecz wychowanków Przedszkola Nr 3 z jednoczesnym nastawieniem na integrację i zaangażowanie rodziców w pracę. Rolą Stowarzyszenia jest  pozyskiwanie środków finansowych na realizowanie  różnych celów Statutowych. Źródłem dochodów są  m. innymi  dobrowolne składki rodziców i sponsorów oraz   1,5% odpisu od podatku dochodowego.

W 2023 r. Stowarzyszenie starało się realizować cele statutowe oraz wspierać działalność przedszkola.

 

W miesiącu marcu zakupiono nagrody dla uczestników I Przeglądu Zespołów Piosenki Dziecięcej zorganizowanego we współpracy z Samorządowym Przedszkolem Publicznym nr 3 w Sanoku.

 

W miesiącu kwietniu – zakupiono 4 chusty animacyjne  do malowania,
z przeznaczeniem do prowadzenia zajęć w zakresie edukacji artystycznej.

Wykonanie nowej pieczątki  Stowarzyszenia.

 

W miesiącu maju – zakupiono urządzenie do wytwarzania popcornu oraz urządzenie do wytwarzania waty cukrowej z przeznaczeniem do wykorzystania na piknikach i imprezach plenerowych organizowanych dla dzieci.

 Na konto Stowarzyszenia wpłynęło od sponsorów wsparcie finansowe na organizacje Pikniku Rodzinnego.

 

W miesiącu czerwcu:

Stowarzyszenie zasponsorowało atrakcję w formie pokazu dla dzieci z okazji Dnia Dziecka – „Hokus Pokus z papugą i muzyka na żywo”

W Przedszkolu nr 3 został zorganizowany Piknik Rodzinny jako impreza tradycyjnie już mająca na celu integrację środowiska lokalnego. Stowarzyszenie było współorganizatorem przedsięwzięcia.  Głównymi celami organizacji Pikniku była integracja rodziców we wspólnym działaniu na rzecz przedszkola i osiedla. W czasie pikniku dzieci oraz mieszkańcy osiedla mieli okazję poznać pracę służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa takich jak straż pożarna, straż graniczna, policja,  straż miejska, ratownicy medyczni.  Atrakcjami dla dzieci były:  trampolina  i dmuchane zjeżdżalnie, malowanie twarzy, gościnne występy KS Spartanie  dużo  różnorodnych przysmaków przygotowanych przez kuchnię przedszkolną oraz mamy i babcie wychowanków przedszkola. Piknikowe spotkania  wzmacniają więzi emocjonalne dziecka z rodziną, integrują rodziców z przedszkolem oraz stwarzają okazję do aktywnego spędzania wolnego czasu. Stowarzyszenie wsparło organizację Pikniku poprzez takie działania jak :

- opłacenie zamku i dmuchanej zjeżdżalni dla dzieci.

 

Stowarzyszenie opłaciło wykonanie moskitiery w sali grupy XIV celem zabezpieczenia dzieci przed wzmożonym atakiem owadów ( os i szerszeni ).

 

Zakupiono baletki dla dzieci, które wykorzystywane są podczas występów okolicznościowych.

 

W  miesiącu lipcu – konto Stowarzyszenie zasiliły wpłaty z odpisów 1,5% podatku.

 

W  miesiącu sierpniu – zakupiono wykładzinę dywanową do sali przedszkolnej.

 

W  miesiącu wrześniu

  1. Stowarzyszenie zakupiło firanki do hollu głównego i szatni w budynku Przedszkola nr 3 w Sanoku przy ul. Podgórze 26

.

2.Stowarzyszenie zaopatrzyło wszystkie grupy przedszkolne w zabawki

 

W miesiącu październiku  Stowarzyszenie zakupiło dla 8 grup przedszkolnych sprzęt nagłaśniający oraz powerbanki – zasilające. 

Zakupiono strój oficera do występów okolicznościowych - Święto Niepodległości.

Zakupiono tablice korkowe oraz pinezki dla grup przedszkolnych.

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3