oddz. Podgórze tel. 13 46-45-340    oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936      e-mail: sekretariat@spp3.sanok.pl        

Samorządowe Publiczne Przedszkole nr 3

w Sanoku 

 

Drodzy Rodzice

 

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji do placówki po analizie złożonych wniosków do Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku

Komisja Rekrutacyjna dokonała kwalifikacji dzieci na rok szkolny 2020/2021.

 

Lista dzieci zakwalifikowanychniezakwalifikowanych dostępna

w zakładce „Rekrutacja 2020/2021”.

 Sanok 14.04.2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3