oddz. Podgórze tel. 733 900 936   oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936; 13 46-45-340  e-mail:sekretariat@spp3.sanok.pl        

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

 Wykaz kadry pedagogicznej w Samorządowym Przedszkolu Nr 3 w roku szkolnym 2021/2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • mgr Małgorzata Pietrzycka – Dyrektor Przedszkola - Honorowy Profesor Oświaty
 • mgr Janina Milczanowska - Wicedyrektor
 • mgr Marzena Zając - Wicedyrektor
 • mgr o. Piotr Aniewski
 • mgr Elżbieta Bieluk
 • mgr Marzena Buczek
 • mgr Renata Czeleń
 • mgr Agata Dąbrowska
 • mgr Justyna Dąbrowska-Jasiurkowska
 • mgr Ewelina Florek
 • mgr Magdalena Gaworecka
 • mgr Sylwia Gocek
 • mgr Agnieszka Inglot
 • mgr Alicja Jarosz
 • mgr Justyna Jędrys
 • mgr Kinga Jurczyk
 • mgr Katarzyna Kłeczek
 • mgr Maria Koczeń
 • mgr Dorota Kondyjowska
 • mgr Anna Koperska
 • mgr Dorota Koperska Bujwid
 • mgr Kowalska - Krzyżaniak Alicja
 • mgr Teresa Królicka
 • mgr Anna Lechoszest
 • mgr Katarzyna Łuczka
 • mgr Ewa Maliczyszyn
 • mgr Renata Mielniczek
 • mgr Urszula Niżnik
 • mgr Nowicka Ewa
 • mgr Barbara Rymar
 • dr Katarzyna Serwatko
 • mgr Anna Słapińska
 • mgr Małgorzata Solon
 • mgr Bernard Sołtysik
 • mgr Aneta Sowa
 • mgr Małgorzata Suchecka-Sołtysik
 • mgr Iwona Szwarc
 • mgr Katarzyna Szwedkowicz
 • mgr Zuzanna Ślemp
 • mgr Elżbieta Świder
 • mgr Monika Wesoła Marcinkowska
 • mgr Halina Wiechowska
 • mgr Karolina Wybraniec
 • mgr Agnieszka Zając

 

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3