oddz. Podgórze tel. 733 900 936   oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936;

 e-mail:sekretariat@spp3.sanok.pl przedszkole3sanok@vp.pl

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

 

Zajęcia otwarte dla Rodziców


W dniu 27.03. 2019r. w grupie XIV odbyły się zajęcia otwarte dla  Rodziców dzieci.
Celem zajęć było rozwijanie i doskonalenie umiejętności matematycznych z wykorzystaniem gier dydaktycznych, rozwijanie umiejętności szkolnych tj. czytania krótkich wyrazów, odczytywania symboli z tabeli według podanego kodu, rozwijanie motoryki dużej, analizy i syntezy słuchowej,  a także wzmacnianie więzi z rodziną poprzez wspólne uczestniczenie   w wielu zabawach. Na zakończenie dzieci za aktywne uczestnictwo w zajęciach otrzymały nagrodę w postaci słodkiego poczęstunku.

Serdecznie dziękujemy Rodzicom za liczne przybycie!


FOTOGALERIA


 

Lekcji matematyki w Szkole Podstawowej nr 1

 

W dniu 15.01.2019 roku dzieci z gr. XIV wzięły udział w lekcji matematyki w Szkole Podstawowej nr 1 w Sanoku. Grupę „Motylków” powitała wychowawczyni klasy 1 B pani Magdalena Sałaciak.

Dzieci miały możliwość obserwowania lekcji matematyki w klasie, uczestniczenia we wspólnych zabawach edukacyjnych, rozwiązywania zadań z treścią, przeliczania w zakresie 20, nauki stosowania znaków mniejszości i większości oraz ich zapisu graficznego, a także poznały warunki pracy i nauki w szkole i w klasie.

Na koniec dzieci otrzymały od wychowawcy klasy 1 B karty pracy do wykonania wspólnie z nauczycielem w przedszkolu.

FOTOGALERIA

 


 

„Miasteczko Ruchu Drogowego”

 

W dniu 23.11.2018 r. grupa XIV wybrała się do Szkoły Podstawowej nr 1 aby obejrzeć „Miasteczko Ruchu Drogowego”. Grupa została powitana przez Panią Dyrektor Lidię Mackiewicz – Adamską i zachęcona do udziału w zajęciach z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedszkolaki rozpoznawały znaki drogowe, uczyły się i utrwalały znajomość zasad bezpiecznego przejścia przez jezdnię oraz korzystania z sygnalizacji świetlnej, a także bezpiecznego poruszania się po chodniku. Podczas różnych zabaw dzieci, dzięki wykorzystaniu dostępnych rekwizytów, mogły wejść w rolę kierującego samochodem, rowerem, motorem oraz pieszego.

FOTOGALERIA

 


 

Wizyta w gabinecie dietetyki

 

W dniu 8.11.2018r. grupa XIV wybrała się na zajęcia zorganizowane przez Panią dietetyk Elżbietę Kolbuch z gabinetu „Bonne Sante” w Sanoku.

Pani dietetyk zaprezentowała dzieciom przyrządy, które wykorzystuje w swojej pracy – waga do pomiaru tkanki tłuszczowej i mięśniowej oraz wzrostomierz. Następnie odbyła się pogadanka nt. zdrowego odżywiania i piramidy żywieniowej. Pani dietetyk zorganizowała zajęcia praktyczne, podczas których zadaniem dzieci było określenie zdrowych i niezdrowych produktów żywnościowych, a następnie dopasowanie ich do poszczególnych koszyków.

Na koniec Pani Ela Kolbuch zadawała dzieciom zagadki dotyczące produktów spożywczych oraz znajomości nazw warzyw i owoców. Po zakończeniu prelekcji dzieci otrzymały naklejki i vouchery uprawniające do skorzystania z porady dietetyka.

Fotorelacja z wizyty w Gabinecie „Bonne Sante” w Sanoku.

 


 

Zajęcia otwarte

W dniu 24.10.2018r. odbyły się zajęcia otwarte dla Rodziców dzieci z grupy XIV.

W ramach tych zajęć dzieci przedstawiły inscenizację teatralną pt. : „Pożegnanie Jesieni”. Rodzicie mieli okazję do wysłuchania piosenek i wierszy o tematyce jesiennej.

Występ został nagrodzony gromkimi brawami. Inscenizacja teatralna pt. „Pożeganie Jesieni” została także zaprezentowana dla pozostałych grup przedszkolnych.

 

Fotorelacja z przebiegu zajęć


 

Zajęcia matematyczne


W dniu 12.X.2018r. zorganizowano zajęcia w terenie z zakresu edukacji matematycznej „Poznaję świat i z matematyką jestem za pan brat”. Głównym celem zajęć dydaktycznych jest uatrakcyjnienie metod pracy z dziećmi w zakresie edukacji matematycznej. Dzieci poprzez różne ćwiczenia i zadania do wykonania z użyciem materiałów przyrodniczych – liście, kasztany, rozwijają swoją wyobraźnię, usprawniają orientację w przestrzeni, doskonalą znajomość cyfr i figur geometrycznych, rozwijają sprawność ruchową, percepcję słuchową, a także poprzez zabawy integrujące, uczą się współdziałania w grupie rówieśniczej.
Dzieci : uzupełniały kontury figur geometrycznych i cyfr z liści, rysowały kolorową kredą krajobrazy jesienne, wykonywały ćwiczenia ruchowe zgodnie z instrukcją nauczyciela oraz uczestniczyły w zabawach integracyjnych z wykorzystaniem chusty animacyjnej i materiałów przyrodniczych.

Poniżej fotorelacja z przebiegu zajęć.

 

 

 


 

„Czytanie uskrzydla”

 

W związku z udziałem w akcji „Czytanie uskrzydla” rozpoczęto serię spotkań w każdej grupie przedszkolnej z Rodzicami dzieci, polegającej na czytaniu książek w godzinach popołudniowych. Głównym celem akcji jest zarówno kształtowanie nawyków czytelniczych, dbania o książki i poszanowania ich, jak również przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości i norm społecznych, rozwijanie wyobraźni, kształtowanie uważnego słuchania, wzbogacanie słownictwa i budowanie więzi między Rodzicem a Dzieckiem.

W grupie XIV akcję rozpoczęły dwie mamy, które zgłosiły swój udział w tym przedsięwzięciu. W dniu 10.X.2018 r. gościliśmy mamę Krzysia – Panią Iwonę, która przeczytała dzieciom rozdział pt. „Potulny jak misiaczek – czyli sztuka panowania nad sobą” z książki Barbary Stańczuk „Bajki terapeutyczne na dobry dzień i jeszcze lepsze jutro”.

12.X.2018 r. mama Lenki – Pani Sabina, przeczytała dzieciom fragment książki Martyny Wojciechowskiej pt. „ Balgir, biały szczur z Indii”.

Serdecznie dziękujemy Mamom za udział w zajęciach popołudniowych.

Zachęcamy pozostałych Rodziców!

 

Poniżej fotorelacja ze spotkań.

 

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3