oddz. Podgórze tel. 733 900 936   oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936;

 e-mail:sekretariat@spp3.sanok.pl przedszkole3sanok@vp.pl

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku opracowując „Procedurę przyprowadzania i odbierania dzieci w Samorządowym Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Sanoku podczas pandemii koronawirusa” korzystał z przepisów prawa, m.in. art. 68 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r.  poz. 1082 ze zm) i inne.

W szczególności przypomina się Rodzicom o przemieszczaniu się w placówce w maseczkach oraz korzystanie z dezynfekcji rąk.

Dodatkowo przekazujemy Państwu interpretację Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie dotyczącą zasad zachowania bezpieczeństwa w placówkach oświatowych, prosząc równocześnie o zapoznanie się z nią i stosowanie w celu zapobiegania i rozprzestrzeniania się COVID-19, link zamieszczony poniżej. 

https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/informacje-dotyczace-obowiazku-zakrywania-ust-i-nosa-oraz-stosowania-rodo-w-szkolach-w-zwiazku-z-wystapieniem-stanu-epidemii-wywolanego-wirusem-sars-cov-2-2/#

Troszcząc się o bezpieczeństwo dzieci, rodziców i pracowników apeluję o wzajemną życzliwość i zrozumienie konieczności stosowania wprowadzonych procedur oraz wypełnianie ich.  

Z uszanowaniem

Dyrektor Przedszkola

mgr Małgorzata Pietrzycka

Sanok, dnia 01.09.2021r.

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3