oddz. Podgórze tel. 733 900 936   oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936;

 e-mail:sekretariat@spp3.sanok.pl przedszkole3sanok@vp.pl

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

SZANOWNI RODZICE 

Odpłatność za przedszkole za dany miesiąc należy dokonywać do 10-tego dnia następnego miesiąca.

np. za wrzesień placimy od 01.10 - 10.10.2021

     za październik płacimy od 02.11 - 10.11.2021

Informacja z kwotą odpłatności będzie wysyłana pocztą elektroniczną na e-mail podany przez rodziców/opiekunów w karcie zgłoszenia.

Odpłatność za przedszkole należy dokonywać na numer kont:

BANK PEKAO S.A.

44 1240 1792 1111 0011 0328 1909

Prosimy o terminowe dokonywanie płatności.

Dyrektor Przedszkola

mgr Małgorzata Pietrzycka

Sanok, dnia 02.09.2021r.

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3