oddz. Podgórze tel. 733 900 936   oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936;

 e-mail:sekretariat@spp3.sanok.pl przedszkole3sanok@vp.pl

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

 

TYDZIEŃ 1. NIESAMOWITA  PODRÓŻ W CZASIE

Dzień 1.  Jak to samo miejsce wyglądało kiedyś, a jak wygląda dziś

Dzień 2. Z wizytą u króla i królowej

Dzień 3.  Niesamowite podróże dawniej i dziś

Dzień 4.  Siedem królewien, siedmiu królewiczów

Dzień 5.  Matematyczne zabawy dawniej i dziś

TYDZIEŃ 2. KIM BĘDĘ, GDY DOROSNĘ?

Dzień 1.  Zawody z przeszłości

Dzień 2.  Zawody moich rodziców

Dzień3.  Gdy dorosnę, będę…

Dzień 4.  Dawne przedmioty i ich współczesne odpowiedniki

Dzień 5.  Wynalazki

TYDZIEŃ 3. WSZYSTKO JEST MUZYKĄ

Dzień 1.  Czy to słyszysz?

Dzień 2.  Dyrygent i orkiestra

Dzień 3.  W świecie rytmów

Dzień 4.  Emocje w muzyce

Dzień 5.  Malowane muzyką

TYDZIEŃ 4. POD ZIEMIĄ, POD WODĄ

Dzień 1.  Tajemnice ziemi

Dzień 2.  Pod wodą

Dzień 3. Czarny jak węgiel, biały jak sól

Dzień 4. Dźwięki ziemi

Dzień 5. Wybuchowy wulkan

TYDZIEŃ 5. W KOSMOSIE

Dzień 1.  Nasza planeta

Dzień 2.  W układzie słonecznym

Dzień 3.  Statek kosmiczny

Dzień 4.  Lot w kosmos

Dzień 5.  Na odległej planecie

               

Wiersz: W. Chotomskiej „Fortepian”

 Kto miesza w fortepianie?
- Muzyka - mówi brat.
A mnie się zdaje, że ptaki,
a mnie się zdaje, że wiatr...

I deszcz z ogrodu przyszedł,

Wykąpał wszystkie drzewa,

i teraz wszedł w fortepian

i słyszę go jak śpiewa.

 

I żaba się znalazła!

Wiedziałem, że ją znajdę-

ta sama co mi wczoraj

uciekła pod werandę.

 

I świerszcz ma tu mieszkanie,

i nabzdyczona pszczoła,

i konie rozpędzone,

i wielki dzwon z kościoła.

 

Rozhuśtał się wysoko

I dzwoni, dzwoni, dzwoni,

A konie pędzą drogą,

Bo słyszę tętent koni…

 

Muzyka tutaj mieszka?

- Muzyka – mówi brat.

A ja nasz ogród słyszę

i wieś i cały świat!

 

Piosenka „W kosmosie” sł. Anna Urszula Kamińska, muz. Katarzyna Waszkiewicz

  1. W noc gwieździstą ujrzeć mogę

na tle nieba Mleczną Drogę.

W niej słoneczny układ mamy,

Słońce oraz osiem planet! 

 

Ref.: Krąży, krąży wciąż bez końca

Osiem planet wokół słońca.

Każda pędzi po orbicie,

Z nimi ziemia, gdzie jest życie!

 

  1. Pragnę tak zobaczyć z bliska

Kosmos, co energią tryska.

Gwiazdy, księżyc i planety

Chcę podziwiać z mej rakiety.

 

Ref.: Krąży, krąży wciąż bez końca

Osiem planet wokół słońca.

Każda pędzi po orbicie,

Z nimi ziemia, gdzie jest życie!

 

  1. Słońce ziemię nam ogrzewa,

wszystko rośnie i dojrzewa.

Tu nasz dom w kosmosie mamy

I szczęśliwie dorastamy!

 

Ref.: Krąży, krąży wciąż bez końca

Osiem planet wokół słońca.

Każda pędzi po orbicie,

Z nimi ziemia, gdzie jest życie!

 

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3