oddz. Podgórze tel. 733 900 936   oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936;

 e-mail:sekretariat@spp3.sanok.pl przedszkole3sanok@vp.pl

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

więcej >>>

6 marca 2024 roku w Samorządowym Przedszkolu Publicznym nr 4 w Sanoku odbył się I Przegląd Dziecięcych Talentów pt. „Małe Formy Teatralne” pod Patronatem Burmistrza Miasta Sanoka. Wzięły w nim udział grupy z 3 sanockich przedszkoli, które przygotowały piękne występy teatralne, wcielając się w najróżniejsze postacie ze znanych nam bajek, wierszy i opowiadań. Grupę „Delfinki” reprezentowali: Aleksander Firlit, Amelia Klepczyk i Adam Kot, którzy wraz z kolegami z grupy IX wystąpili z programem przygotowanym przez wychowawczynie. Wszyscy uczestnicy Przeglądu wykazali się niezwykłymi umiejętnościami aktorskimi, wokalnymi i tanecznymi, co pozwoliło na stworzenie wspaniałego widowiska teatralnego. Oczywiście ciężka praca została nagrodzona! Każda grupa otrzymała wspaniałe upominki i pamiątkowe dyplomy. Po powrocie do przedszkola mali aktorzy mieli okazję ponownie się zaprezentować przed dziećmi ze swoich grup.

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3