oddz. Podgórze tel. 733 900 936   oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936;

 e-mail:sekretariat@spp3.sanok.pl przedszkole3sanok@vp.pl

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

więcej >>>

Udział w Przeglądzie Dziecięcych Talentów pod patronatem Burmistrza Miasta Sanoka.

Reprezentanci naszej grupy brali udział w Przeglądzie Talentów Dziecięcych 6.03.2024r przedstawiając wiersze Jana Brzechwy w innym wydaniu
pt. ,, Chodź to bajka nieprawdziwa sens w niej ukryty się skrywa"
Dzieci wykazały się dużym zaangażowaniem i kreatywnością.

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3