oddz. Podgórze tel. 733 900 936   oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936;

 e-mail:sekretariat@spp3.sanok.pl przedszkole3sanok@vp.pl

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

Podsumowanie projektu „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”.

W roku szkolnym 2023 / 2024 dzieci z „Delfinki” przystąpiły do udziału w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”. Głównym celem projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa. Całą akcję rozpoczęliśmy w październiku 2023roku. Pomocnikiem przedszkolaków był „Miś Edi”, który towarzyszył nam przez kolejne miesiące. Najważniejsze jednak było wspólne czytanie misiowi wybranych bajek.

Wraz z Misiem Edim realizowaliśmy poszczególne moduły projektu.        „Misiowa wyspa talentów’’- dzieci  z Małym Misiem  szukały swoich mocnych stron oraz wzmacniały poczucie własnej wartości.

W światowy  Dzień Pluszowego Misia poznaliśmy kolejną przygodę Małego Misia moduł III,„Logorytmiczne misiowanki ‘’- przebieg zabaw oparty na podstawie ilustrowanego opowiadania o Misiu Mieciu p. Eweliny Protasiewicz (autorka scenariusza „Bliżej Przedszkola”)

W kolejnym Module IV – Misiowy zabawownik międzypokoleniowy.  Dzieci „przetestowały” zaproponowane zabawy i zawody. Zostało zorganizowane spotkanie z ratownikami medycznymi dzieci miały możliwość poszerzyć swojej wiedzy na temat pierwszej pomocy, przypomnieć sobie najważniejsze numery alarmowe a także zobaczyć co należy zrobić w sytuacji zagrożenia życia. Pan ratownik zademonstrował nam zakładanie opatrunku w przypadku zranienia ręki. Chętne przedszkolaki również mogły spróbować tej czynności opatrując rękę pluszowego misia.  Na koniec spotkania oprócz wspólnych pamiątkowych zdjęć nie zabrakło zwiedzania od środka pogotowia ratunkowego, gdzie przedszkolaki mogły zobaczyć sprzęt, który na co dzień wykorzystują ratownicy w swojej pracy.

 

Moduł V - Mały Miś uczy wrażliwości- Mały Miś zaproponował dzieciom zabawy uwrażliwiające na problemy osób niepełnosprawnych, kształtujące postawy tolerancji, akceptacji, wrażliwości i gotowości służenia pomocą, została przeczytana dzieciom książka Joanny Chromik-Kovacs i Izabeli Banaszczyk „Kim jest Ryś? Opowieść o chłopcu z zespołem Aspergera”.

Moduł VI – Mały Miś Europejczyk- dzieci zostały zaproszone do zapoznania się z bajkami i baśniami z różnych zakątków Europy. Wspólnie z Małym Misiem próbowały same napisać bajkę związaną tematycznie z miejscem ich zamieszkania.

Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i sympatią ze strony dzieci, a udział w nim rozbudził pasję do słuchania czytanych bajek i opowiadań, ale także przyczynił się do kształtowania u dzieci postawy otwartości na świat i innych ludzi.

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3