oddz. Podgórze tel. 733 900 936   oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936;

 e-mail:sekretariat@spp3.sanok.pl przedszkole3sanok@vp.pl

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

 

Prace plastyczne  "Misiów"  zostały wyróżnione w konkursie logopedycznym pt. "Daj mi szansę - zabierz mi smartfona". Nasze koleżanki i koledzy swoimi rysunkami/ malunkami pięknie pokazali, jak ciekawie można spędzać czasz z dala od telefonów, tabletów, itp.

BRAWO!

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3