oddz. Podgórze tel. 733 900 936   oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936;

 e-mail:sekretariat@spp3.sanok.pl przedszkole3sanok@vp.pl

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

 

przedszkole ul. Kochanowskiego 2

 kulinarne szkolenie

personelu kuchennego

 

 

Remont kuchni

oddział - Kochanowskiego 3

Kuchnia Obecnie

oddział Kochanowskiego 3

 

 

Remont

 

Obecnie 

 

 przedszkole ul. Podórze 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3