oddz. Podgórze tel. 733 900 936   oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936;

 e-mail:sekretariat@spp3.sanok.pl przedszkole3sanok@vp.pl

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

 

 Nauczycielki:  lic Angelika Hyleńska      
   mgr Marzena Zając - Z-CA DYREKTORA
   lic Anna Słapińska 
 JĘZYK ANGIELSKI    mgr Elżbieta Bieluk
 RYTMIKA  lic Anna Słapińska
 ZAJĘCIA KOREKCYJNO-WYRÓWNAWCZE  mgr Katarzyna Kłeczek
 Nauczyciel wspomagający  mgr Ewa Kurek
 katecheta  s. Teresa Żywiec 
 zajęcia sportowe  mgr Dorota Kondyjowska 
 pracownik obsługi:  Kamila Zaniewicz  

 

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3