oddz. Podgórze tel. 733 900 936   oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936; 13 46-45-340  e-mail:sekretariat@spp3.sanok.pl        

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

 Nauczycielki:  mgr Maria Koczeń
   mgr Aneta Sowa
 JĘZYK ANGIELSKI    mgr Elżbieta Bieluk
 RYTMIKA  lic Anna Słapińska
 ZAJĘCIA KOREKCYJNO-WYRÓWNAWCZE  mgr Katarzyna Kłeczek
 Nauczyciel wspomagający  mgr Ewelina Florek
 katecheta  s. Teresa Żywiec 
 zajęcia sportowe  mgr Dorota Kondyjowska 
 asystent osoby niepełnosprawnej:   Zuzanna Ślemp
 pracownik obsługi:  Renata Hnat

 

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3