oddz. Podgórze tel. 733 900 936   oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936;

 e-mail:sekretariat@spp3.sanok.pl przedszkole3sanok@vp.pl

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

ogłoszenia do dnia 2020-09-01
Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021
Zgodnie ze Spec Ustawą Rodzice dzieci poniżej 8 roku życia mają prawo do specjalnego dodatkowego świadczenia opieki nad dzieckiem. Dokumenty można pobrać ze strony internetowej ZUS i wypełnione dostarczyć do zakładu pracy. Małgorzata Pietrz
Jednocześnie przypominamy rodzicom o możliwości dokonywania zapisów na nowy rok szkolny drogą elektroniczną, telefoniczną oraz listowną. Małgorzata Pietrzycka Dyrektor Przedszkola 20.03.2020
Dostępne jest dla Państwa również wsparcie ze strony Pani Pedagog Katarzyny Serwatko kserwatko@spp3.sanok.pl Małgorzata Pietrzycka Janina Milczanowska Marzena Zając 25.03.2020
Rekrutacja ogłoszenia archiwalne
Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku oświadcza, że w związku z pandemią koronawirusa,
Informacje archiwalne (zatrucie) (ogloszenia archiwalne (zatrucie))
Ogłoszenia z dnia 04-12-2019 ...

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3