oddz. Podgórze tel. 733 900 936   oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936;

 e-mail:sekretariat@spp3.sanok.pl przedszkole3sanok@vp.pl

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNO- LITERACKIEGO

 „ MOJA PANI Z PRZEDSZKOLA”

Pomysłodawcą Powiatowego Konkursu Plastyczno-Literackiego „Moja Pani z Przedszkola” była pani  mgr Barbara Rymar- nauczycielka  z Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 3 w Sanoku. Organizacją konkursu na terenie Powiatu Krośnieńskiego  zajmowała się  pani mgr Sabina Wiatr nauczycielka z  Miejskiego Przedszkola nr 4 w Krośnie.

 Pozyskano nagrody od sponsorów:

- Nadleśnictwo Rymanów

- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie

- Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

- Starostwo Powiatowe w Sanoku

- Rada Rodziców

 

W konkursie brały udział następujące placówki:

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 1 w Sanoku

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 2 w Sanoku

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3 w Sanoku

Przedszkole Samorządowe w Korczynie im. Misia Uszatka

Przedszkole Miejskie nr 3 w Krośnie

Przedszkole Miejskie nr 4 w Krośnie

Przedszkole Miejskie nr 8 w Krośnie

Przedszkole Miejskie nr 10 w Krośnie

Niepubliczne Przedszkole Tęczowa Kraina w Krośnie

 

Z uwagi na wysoki poziom przygotowanych prac wyróżniono wszystkie dzieci z powiatu sanockiego, które brały udział w konkursie powiatowym „Moja Pani z Przedszkola”.

 

Skład jury konkursowego  w Sanoku

Przewodnicząca jury:

 Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 3 w Sanoku prof. oświaty Małgorzata Pietrzycka

Organizator konkursu mgr Barbara Rymar

Nauczyciel wychowania przedszkolnego mgr Dorota Koperska- Bujwid

 

Skład jury konkursowego  w Krośnie

Organizator konkursu mgr Sabina Wiatr

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, mgr Urszula Dzik;

Nauczyciel wychowania przedszkolnego Magdalena Wójtowicz-Rogosz

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom i dzieciom za udział w Powiatowym Konkursie Plastyczno- Literackim „Moja Pani z Przedszkola”.

Serdecznie pozdrawiamy i gratulujemy pięknych prac.

Organizatorki:

mgr Barbara Rymar

mgr Sabina Wiatr

 

LINK Z PRACAMI PLASTYCZNYMI I WIERSZAMI

Sanok

Krosno

Korczyna

 

LINK Z 1,2 I 3 MIEJSCEM

 

Sanok

1 miejsce

2 miejsce

3 miejsce

wyróżnienie

 

Krosno

1 miejsce

2 miejsce

3 miejsce

 

Korczyna

1 miejsce

2 miejsce

3 miejsce

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3