oddz. Podgórze tel. 733 900 936   oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936;

 e-mail:sekretariat@spp3.sanok.pl przedszkole3sanok@vp.pl

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

Informacja o montażu kamer w szatni przedszkola
Informacja o wyborze Kart Pracy na rok szkolny 2022/2023
Informacja o pracy przedszkola w dniu 17.06.2022 r.
Informacja o wycieczce do Wiejskiego Zoo
Harmonogram występów z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca
Informacja o pracy przedszkola w dniu 02.05.2022 r.
Ogłoszenia o stopniach alarmowych
Ogłoszenie o zebraniu dla Rodziców
Informacje dla obywateli Ukrainy
OGŁOSZENIA ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3