oddz. Podgórze tel. 733 900 936   oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936;

 e-mail:sekretariat@spp3.sanok.pl przedszkole3sanok@vp.pl

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

CZEGO UCZYMY SIĘ W CZERWCU 2023 Tydzień 1. Gdzie mieszkają zwierzęta? 1. Mieszkańcy sawanny 2. Mieszkańcy stepów 3. Roślinność, jakiej w Polsce nie spotykamy 4. Zwierzęta w zoo 5. Album roślin i zwierząt świata
CZEGO UCZYMY SIĘ W MAJU 2023 Tydzień 1. Gdzie jest najciekawsze miejsce na świecie? 1. Album mojej miejscowości. 2. Miejsce, które znam. 3. Najpiękniejsze miejsca w Europie. 4. Najpiękniejsze miejsca na świecie. 5. Moje wymarzone miejsce d
Tematy tygodnia: TYDZIEŃ I.WIELKANOC 1. Gipsowe pisanki 2. Liczenie pisanek 3. Koszyczek dobrych życzeń 4. Potrawy z jajek 5. Śmigus – dyngus
29 marca w naszym przedszkolu odbyło się uroczyste śniadanie wielkanocne. Wszyscy usiedliśmy do stołu nakrytego białym obrusem, na którym nie mogło zabraknąć tradycyjnych polskich potraw takich jak jajka,...
CZEGO UCZYMY SIĘ W MARCU 2023 Tematy tygodnia: I TYDZIEŃ: Jaka pogoda jest w marcu? 1. Przysłowia o pogodzie 2. Wiosenne zjawiska pogodowe 3. Żywioły 4. Dobroczynny wpływ pogody 5. Prognoza pogody
14 lutego w naszym przedszkolu odbył się bal karnawałowy. Żuczki przebrane w bajkowe stroje już od samego rana bawiły się w swojej sali. Razem z Paniami pląsały do muzyki tanecznej.
Z okazji Dnia Babci i Dziadka, grupa Żuczków po raz pierwszy zaprezentowała program artystyczny przed licznie zgromadzonymi krewnymi.
CZEGO UCZYMY SIĘ W LUTYM 2023 I TYDZIEŃ: Kim będę kiedy dorosnę? 1. Zawody z przeszłości. 2. Zawody moich rodziców. 3. Gdy dorosnę będę. 4. Sprzęty dawniej i dziś. 5. Wynalazki.
I TYDZIEŃ: Skąd wiem, że mija czas? 1. Witamy Nowy Rok. 2. Zegary i zegarki. 3. Dzień i noc. 4. Cztery pory roku. 5. Moje noworoczne marzenie.
Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas, gdzie wigilijny wieczór przynosi miłość, pokój i napełnia życzliwością wszystkich ludzi...

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3