oddz. Podgórze tel. 733 900 936   oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936;

 e-mail:sekretariat@spp3.sanok.pl przedszkole3sanok@vp.pl

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

Drodzy Rodzice Z wielką radością informujemy, że podczas XVII Pikniku Rodzinnego zebrano kwotę 29 606,30zł wpłaty na konto od Sponsorów 6 850,-zł
Podsumowanie Akcji Świątecznych
Informacja o składce na fundusz Rady Rodziców
Rozliczenie finansowe - Rada Rodziców
Rada Rodziców - powołanie
ogłoszenie 1/2022
Podsumowanie Kiermaszu Bożonarodzeniowego z podziałem na grupy przedszkolne
Podsumowanie wydatków mikołajkowych.
Informacja w sprawie Funduszu Rady Rodziców i składki Mikołajkowej na rok 2021/2022
Protokół z posiedzenia Rady Rodziców z dnia 15.09.2021

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3