oddz. Podgórze tel. 733 900 936   oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936;

 e-mail:sekretariat@spp3.sanok.pl przedszkole3sanok@vp.pl

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

Tytuły zatwierdzonych przez Rade Pedagogiczna Programow Wychowania Przedszkolnego

na rok szkolny 2023/2024

 

1. "Drużyna Marzeń" Jolanta Wasilewska wydawnictwo WSiP

2. Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzykowości "dwujęzyczne Dzieci / Bilingunal Future"

3. Tak dla Jezusa - Program nauczania religi w przedszkolu nr AZ-0-01/20- ks. dr Karol Zegan, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek - wydawnictwo Jedność.

Dyrektor Przedszkola

mgr Janina Milczanowska

 

 

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3