oddz. Podgórze tel. 733 900 936   oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936; 13 46-45-340  e-mail:sekretariat@spp3.sanok.pl        

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku / terminy, procedury/

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 informuje, że rekrutacja dzieci do placówki przedszkolnej przeprowadzona zostanie zgodnie z Harmonogramem ogłoszonym przez Burmistrza Miasta Sanoka Zarządzeniem Nr 14/01/2023 z dnia 30.01.2023 r.

 1. Rodzice dzieci uczęszczających aktualnie do przedszkola składają u nauczycielek w poszczególnych grupach w terminie od 1.02.2023 - 17.02.2023 r. deklarację potwierdzającą kontynuowanie przez dziecko wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny. 
 2. Brak zwrotu deklaracji w tym terminie będzie traktowany jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu od roku szkolnego 2023/2024.
 3. Rodzice dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Sanoka ubiegający się po raz pierwszy o przyjęcie dziecka do przedszkola od 1 września 2023 roku składają wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 01.03 – 17.03.2023 r. (dostępny do pobrania od 1.03.2023 na stronie internetowej Przedszkola spp3.sanok.pl  lewy panel - Regulamin rekrutacji.
 4. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami składa Rodzic/Opiekun prawny w sekretariacie Przedszkola przy ul. Kochanowskiego 3.
 5. W przypadku, gdy liczba ubiegających się kandydatów nie przekracza liczby wolnych miejsc – przyjęć dokonuje Dyrektor.

W przypadku, gdy liczba ubiegających się kandydatów przekracza liczbę wolnych miejsc w przedszkolu – Dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną do rozpatrzenia złożonych wniosków, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Burmistrza Miasta Sanoka oraz Regulaminem Rekrutacji Samorządowego Przedszkola Nr3 w Sanoku – dostępny na stronie internetowej  www.spp3.sanok.pl lewy panel - Regulamin rekrutacji.

Dyrektor Przedszkola

mgr Janina Milczanowska

Sanok, dnia 31.01.2023 r.

I Przegląd Zespołów Piosenki Dziecięcej

Piosenka jest dobra na wszystko - pod takim hasłem  7 marca br. odbył się I Przegląd Zespołów Piosenki Dziecięcej, której organizatorem było Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3 w Sanoku.  Przegląd objął Patronatem Burmistrz Miasta Sanoka Pan Tomasz Matuszewski. Na scenie Sanockiego Domu Kultury wystąpiły zespoły z samorządowych przedszkoli z terenu Sanoka, prezentując po jednym utworze licznie zgromadzonej widowni. Gościnnie w ramach współpracy zaszczyciły nas swoją obecnością zespoły ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 8. Poziom przygotowania oraz zaangażowania ze strony uczestników był niezwykle wysoki, a piękne kolorowe stroje występujących zachwycały. Każdy zespół został nagrodzony pięknymi statuetkami, dyplomami oraz upominkami. Mamy nadzieję, że Przegląd Zespołów Piosenki Dziecięcej zyskał swoich fanów i zagości na stałe w kalendarzu sanockich imprez.

 

Pragniemy gorąco podziękować tym, bez których to piękne wydarzenie nie mogłoby się odbyć: Dziękujemy:

 • Panu Tomaszowi Matuszewskiemu - Burmistrzowi  Miasta Sanoka, który objął patronat  nad przeglądem
 • Panu Waldemarowi Szybiakowi - Dyrektorowi Sanockiego Domu Kultury- za udostępnienie sali widowiskowej
 • Hucie szkła artystycznego „Sabina” Sp. z o.o. w Rymanowie
 • Panu Stanisławowi Miedziuchowi
 • Panu Damianowi Chorążakowi- STUDIO REKLAMY MCMULTIMEDIA
 • Stowarzyszeniu Przyjaciół Przedszkola Pod Sanockim Zamkiem

więcej FOTO >>>

KOMUNIKAT

Informujemy, że w bieżącym roku Gmina Miasta Sanoka kontynuuje współpracę z lekarzem specjalistą psychiatrii dzieci i młodzieży. Miejscem gdzie można uzyskać pomoc jest Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Problemów Alkoholowych, przy ul. Sobieskiego 1 w Sanoku. Celem konsultacji jest pomoc dzieciom w każdym wieku oraz młodzieży szkolnej, w kierunku uzależnień i przemocy. W trakcie spotkań specjalista nakreśli rozwiązania, które mogą doprowadzić do poprawy funkcjonowania dziecka lub pomóc mu w radzeniu sobie z problemami. W celu ustalenia terminu konsultacji rodzic/opiekun dziecka może zrobić to indywidualnie lub telefonicznie 134641744.

DRODZY RODZICE

Z radością informujemy, że zorganizowany po raz pierwszy w naszym przedszkolu Kiermasz pączków cieszył się dużym zainteresowaniem. Wszystkie przygotowane pączki zostały sprzedane. Mamy zatem nadzieję, że Przedszkolny Kiermasz Pączków na stałe zagości w harmonogramie przedszkolnych wydarzeń.

Uzyskany dochód w kwocie 2.450,90 zł zasilił konto Rady Rodziców.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu za wsparcie naszej akcji.

 

Dyrektor Przedszkola

mgr Janina Milczanowska

Sanok, dnia 21.02.2023 r.

Informacja o dyżurze wakacyjnym

Szanowni Rodzice 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku w związku z zapytaniami rodziców informuje, że dyżur wakacyjny w Samorządowym Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Sanoku przewidziany jest w miesiącu lipcu 2023.

 Szczegóły zostaną podane na stronie internetowej w późniejszym terminie.

Dyrektor Przedszkola

mgr Janina Milczanowska

Sanok, dnia 10.01.2023 r.

 

Drodzy Rodzice

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 3 w Sanoku informuje, że w roku  szkolnym 2022/23 w placówce realizowany będzie Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności “Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future”  

Zasadniczym celem Programu jest codzienne, kontekstowe osłuchiwanie dzieci z językiem angielskim w okresie szczególnej wrażliwości językowej tak, żeby angielski nigdy nie stał się dla nich językiem obcym. W ten sposób właśnie dziecko naturalnie - czyli na tych samych zasadach jak pierwszy - nabywa drugi język. Dwujęzyczność to cel, który rozumiemy zarówno indywidualnie – jako inwestycję tu i teraz w rozwój każdego dziecka, jak i społecznie – jako nowej jakości fundament dla polskiej gospodarki, ekonomii i polityki społecznej.

Badania dowodzą, że dzieci w wieku przedszkolnym uczą się jakby mimochodem, chłoną język całym sobą. Dzieci w wieku 2-7 lat są w stanie opanować drugi język na tym samym poziomie co ojczysty. Nigdy potem nie będą w stanie z taką łatwością osiągnąć biegłej dwujęzyczności.

więcej >>> 

Ogłoszenie

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 3  informuje Rodziców, że w bieżącym roku szkolnym w zakresie języka angielskiego w naszej placówce jest realizowany Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności “Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future” Pilotaż

*dzieci młodsze (3,4 letnie) pracują na kartach pracy Baby Beetles

*dzieci starsze (5,6 letnie) pracują na kartach pracy Tom and Keri

Karty pracy do języka angielskiego na rok szkolny 2022/2023 zostały sfinansowane przez Burmistrza Miasta Sanoka.

Dyrektor Przedszkola

mgr Janina Milczanowska

Sanok, dnia 13.09.2022 r.

UWAGA !!! 

Informujemy, że w związku z wprowadzeniem na mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów na terenie Polski drugiego stopnia alarmowego Bravo, obowiązuje zakaz wstępu do przedszkola osobom postronnym.

Do przedszkola mogą wchodzić zatem dzieci, ich rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby upoważnione do odprowadzania lub odbierania dzieci z przedszkola. Niedopuszczalne jest umożliwianie wstępu do przedszkola dla osób postronnych.

Naruszenie tego zakazu wiąże się z odpowiedzialnością prawną. 

 

Dyrektor Przedszkola

mgr Janina Milczanowska

Zapraszamy Państwa do wirtualnej wędrówki po naszym przedszkolu. Staramy się, aby nasza placówka była jak najbardziej przyjazna dzieciom i rodzicom. Zachęcamy do kontaktu z nami - Państwa uwagi i spostrzeżenia pomogą nam w opiece nad Waszymi dziećmi.

 

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3