oddz. Podgórze tel. 733 900 936   oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936;

 e-mail:sekretariat@spp3.sanok.pl przedszkole3sanok@vp.pl

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

Dnia 3 grudnia b.r. w ramach prowadzonej innowacji pedagogicznej pt Rozwijanie dziecięcej ekspresji scenicznej poprzez zabawy teatralne” prowadzonej w przedszkolu w bieżącym roku szkolnym dzieci z grupy VI przygotowały przestawienie pt „Baba Jaga u dentysty”. Temat przedstawienie poruszył istotne zagadnienia dotyczące promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem higieny jamy ustnej. Zabawny sposób przekazania treści miał na celu kształtowanie postaw prozdrowotnych u dzieci.

Przedstawienie teatralne poprzedziła pogadanka z panią doktor stomatolog, która udzieliła dzieciom wiele cennych rad i wskazówek jak dbać o swoje ząbki.

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3