oddz. Podgórze tel. 733 900 936   oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936; 13 46-45-340  e-mail:sekretariat@spp3.sanok.pl        

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

 

InterRisk Kontakt 22 575 25 25

Polisa seria EDU-A/P numer 119328

UBEZPIECZAJĄCY:

OSOBA PRAWNA

Nazwa placówki: Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3

Rodzaj placówki: przedszkole 

Adres: ul. Kochanowskiego 3, 38-500 Sanok

Adres korespondencyjny: ul. Kochanowskiego 3, 38-500 Sanok; POWIAT SANOCKI

Regon: 371004281

e-mail: przedszkole3sanok@vp.pl

OKRES UBEZPIECZENIA: 

Data początku: 01.09.2022 r.

Data końca: 31.08.2023 r.

 

POLISA - link

 Jak zgłosić szkodę

Formularz zgłoszenia szkody pocztą tradycyjną

 

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3