oddz. Podgórze tel. 733 900 936   oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936;

 e-mail:sekretariat@spp3.sanok.pl przedszkole3sanok@vp.pl

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

W bieżącym roku szkolnym w naszym przedszkolu realizowana jest innowacja pedagogiczna „Rozwijanie dziecięcej ekspresji scenicznej poprzez zabawy teatralne”. W związku z tym w dniu 20 marca br. dzieci z grupy IV wystąpiły przed publicznością przedszkolną z przedstawieniem przygotowanym pod kierunkiem pań nauczycielek Marii Koczeń, Bogumiły Szuby i Sabiny Wiatr pt. „Zielony Kapturek i leśne ludki”.

Hasła wynikające z przedstawienia miały na celu budzenie świadomości ekologicznej u dzieci, wspieranie inicjatyw proekologicznych, rozumienie konieczności poszanowania roślin i zwierząt oraz zdobywanie doświadczeń teatralnych ( jak radzić sobie z tremą). Dzieci z grupy IV miały okazję wystąpić jeszcze kilkakrotnie m. innymi : przed rodzicami oraz uczniami klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sanoku.

Przedstawienie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a praca małych aktorów została nagrodzona dużymi brawami.

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3