oddz. Podgórze tel. 733 900 936   oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936; 13 46-45-340  e-mail:sekretariat@spp3.sanok.pl        

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

Drodzy Rodzice

Z wielką radością informujemy, że podczas XVII Pikniku Rodzinnego zebrano kwotę  29 606,30zł wpłaty na konto od Sponsorów  6 850,-zł

Pozyskano gratisowo produkty spożywcze na kwotę 2 590,67zł ( z firm: Gallodhurt, PSS w Sanoku, TROPICANA, Pan Tomasz Jadczyszyn, OSM Jasienica Rosielna, DOMICELA, HITPOL Joanna Śmigiel, EKO TRADE Ireneusz Malec, Centrala Nasienna w Sanoku, gospodarstwo ekologiczne p. Żebracki, pani Małgorzata Pietrzycka)   

 Poniesione koszty związane z organizacją Pikniku

to kwota 8892,49zł

Po odliczeniu kosztów fundusz Rady Rodziców Przedszkola zasilił

ZYSK W KWOCIE 27 563,81-zł

     

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

WSZYSTKIM RODZICOM, KTÓRZY WSPARLI ORGANIZACJĘ  CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA POPRZEZ UFUNDOWANIE BĄDŹ PRZEKAZANIE FANTÓW 

 

Ogromne podziękowania kierujemy szczególnie do rodziców, którzy czynnie włączyli się w pomoc i w dniu pikniku od rana pomagali przy uruchomieniu poszczególnych atrakcji piknikowych a także współpracowali na stanowiskach z kulinariami.

Dziękujemy wszystkim mamom, babciom i sympatykom przedszkola za upieczone pyszne placki.

mgr Janina Milczanowska

    Dyrektor Przedszkola

Sanok  dnia, 02.06.2023 r

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku informuje, że w dniu 9.06.2023r. (piątek) przedszkole pracuje w formie dyżuru, w grupach łączonych. Wszystkie zgłoszone dzieci mają zapewnioną opiekę w budynku przedszkola przy ul. Podgórze 26.

Rodziców dzieci zapisanych na dyżur z budynku przy ul. Kochanowskiego 3 prosimy o zabranie dzieciom obuwia zastępczego.

Praca w formie dyżuru podyktowana jest koniecznością organizacji urlopów dla części kadry pedagogicznej przedszkola oraz obsługi przedszkola.

Dyrektor Przedszkola

mgr Janina Milczanowska

Sanok, dnia 02.06.2023 r.

OGŁOSZENIE

Dyrekcja Samorządowego Przedszkola Nr 3 informuje Rodziców, że w dniach 14,15,16 czerwca br. w godzinach pracy przedszkola zorganizowane zostaną wycieczki dla dzieci z grup II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV, XV do Muzeum Przyrody w Ustrzykach Dolnych. 

 

 Harmonogram wyjazdów

14.06.2023r. (środa)   grupy III,IV,XIV, XV

15.06.2023r. (czwartek)  grupy V,VI,VII,VIII

16.06.2023r. ( piątek)  grupy II,IX,XII,XIII

 

Grupy młodsze ( I, X,XI ) pojadą na wycieczkę do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w dniu 14.06.2023r. O szczegółach i ewentualnych kosztach tej wycieczki poinformujemy rodziców w odrębnym ogłoszeniu.

 

Przed wyjazdem na wycieczki – dzieci prosimy przyprowadzić najpóźniej do godz. 800

 

Rodziców dzieci wyjeżdżających na wycieczkę do Ustrzyk Dolnych prosimy o wpłatę u nauczycielek na grupach kwoty 12,-zł-/koszt wynajmu autokaru/

 

* Bilet wstępu do Muzeum Przyrody +zwiedzanie z przewodnikami – koszt 10 zł/dziecko dla grup dzieci  6 letnich i starszych (grupy VI,VII, VIII, IX, XV) zostanie pokryty z funduszu grupowego Rady Rodziców.

* zwiedzanie Muzeum Przyrody z przewodnikiem dla dzieci z grup 4-5 latków ( II,III, IV, V, XII, XIII,XIV) będzie opłacone z funduszu grupowego Rady Rodziców (2,-zł/dziecko). Te grupy wiekowe nie płacą za bilet wstępu do Muzeum Przyrodniczego.

 

Koszt PIZZY, którą dzieci zjedzą w PIZZERII w Ustrzykach Dolnych będzie opłacony ze stawki żywieniowej.

 

Przypominamy Rodzicom o przygotowaniu dla dzieci nakrycia na głowę oraz nie podawanie na wycieczkę  soków – wyłącznie wodę niegazowaną w małych butelkach.

                                                         

mgr Janina Milczanowska

 Dyrektor Przedszkola

XVII PIKINIK RODZINNY

 

W dniu 27 maja 2023roku odbył się XVII Piknik Rodzinny pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Sanoka. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców, nauczycieli i pracowników przedszkola przygotowano wiele atrakcji dla dzieci i ich najbliższych. Imprezę rozpoczęła Pani Dyrektor Janina Milczanowska z wicedyrektorkami  Panią Marzena Zając i Panią Marzeną Buczek oraz przedstawicielami Rady Rodziców Panem Jerzym Szwarcem i Damianem Chorążakiem, od powitania zgromadzonych gości. Swoją obecnością zaszczycili Pan Tomasz Matuszewski – Burmistrz Miasta Sanoka, Pan Stanisław Chęć – Starosta Powiatu sanockiego, Pan Grzegorz Kornecki – zastępca Burmistrza, Pani Irena Penar – Naczelnik Wydziału Edukacji, Z-ca Pni Joanna Fuksa oraz Pani Małgorzata Pietrzycka, Pani Maria Korżyk – Dyrektor SP1, Pani Dyrektor Żłobka Nr 1 – Agnieszka Siwik. Pani Dyrektor złożyła wszystkim rodzicom, sponsorom (oraz darczyńcom) serdeczne podziękowanie za okazaną życzliwość i wsparcie finansowe. Zamierzeniem imprezy było zaproszenie rodziców do wspólnej zabawy w związku z Dniem Mamy, a także dostarczenie im radości, uśmiechu i dobrego nastroju. Piknik dał możliwość szerokiego zaprezentowania umiejętności artystycznych przedszkolaków ze wszystkich grup. Po wspaniałych występach na twarzach rodziców zauważyć można było dumę i wzruszenie ze swoich pociech.  W programie pikniku było wiele atrakcji tj:

- loteria fantowa z nagrodami;

- atrakcje kulinarne, pierogi, bigos, pizza, barszcz czerwony, chleb ze smalcem, cista, kiełbasa z grilla, kawa, wata cukrowa , popcorn.

- gry i zabawy sportowe

-nadmuchiwane zjeżdżalnie i trampolina

- Spartanie

Piknik Rodzinny był okazją do wspólnej zabawy oraz integracją ze środowiskiem lokalnym. Pragniemy podziękować wszystkim, którzy wsparli organizacyjnie imprezę oraz jej uczestnikom za udział i wspólną zabawę. Pani Dyrektor wraz z Gronem Pedagogicznym składa serdeczne podziękowania  wszystkim Rodzicom za pomoc w przygotowaniu Pikniku Rodzinnego.

foto-relacja >>>

OGŁOSZENIE 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku informuje, że  dnia 9 czerwca 2023 r. piątek przedszkole będzie  pracować  w formie dyżuru. Prosimy o zgłaszanie dzieci u nauczycielek na grupach do  dnia 2 czerwca 2023r.

Po zakończeniu zapisów, w zależności od ilości zgłoszonych dzieci zostanie podjęta decyzja, w którym budynku przedszkola zostanie zorganizowany dyżur.

Dyrektor Przedszkola

mgr Janina Milczanowska

Sanok, dnia 29.05.2023 r

 ZAPISY

NA DYŻUR WAKACYJNY  

Informujemy, że dyżur wakacyjny w naszej placówce zorganizowany będzie w terminie

od 1.07. do 31.07. 2023r.

Indywidualne karty zapisu dziecka na dyżur wakacyjny będą dostępne na stronie internetowej przedszkola lub w sekretariacie przedszkola
(ul. Kochanowskiego 3)

 od dnia 29.05.2023r

Uzupełnione karty należy złożyć w sekretariacie, lub drogą e-mail na adres sekretariat@spp3.sanok.pl
w nieprzekraczalnym terminie

do dn. 14.06.2023r.

Po zakończeniu zapisów, w zależności od ilości zgłoszonych dzieci zostanie podjęta decyzja, w którym budynku przedszkola zostanie zorganizowany dyżur.

mgr Janina Milczanowska

Dyrektor Przedszkola

formularz zgłoszeniowy do pobrania

"Dzieci czytają dzieciom"

 

 

W dniu 17 maja w Samorządowym Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Sanoku odbył się  II Konkurs Czytelniczy „Dzieci czytają dzieciom”. W konkursie wzięły udział dzieci z klas pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sanoku oraz dzieci sześcioletnie z naszego przedszkola. Każda grupa miała okazję zaprezentować swoje zdolności czytelnicze i umiejętność wcielania się w rolę czytelnika.. W kategorii „zerówka” dzieci zaskoczyły swoją pewnością siebie i entuzjazmem. Czytając swoje teksty, maluchy prezentowały piękne, wyraziste intonacje oraz umiejętność zachwycenia swoich rówieśników.  W kategorii „klas pierwszych”  uczniowie prezentowali już bardziej rozwinięte umiejętności czytania. Czytali dłuższe fragmenty opowiadań. Ich poprawna dykcja, płynność w czytaniu oraz umiejętność wcielenia się w role bohaterów zaskoczyły zarówno jury, jak i widzów. Decyzją Jury  w kategorii Przedszkola:  I miejsce zajęła Alicja Cybuch, II miejsce Adam Szychowski, III miejsce Martyna Mleczko natomiast w kategorii Szkoła Podstawowa: I miejsce zajęła Alicja Kondyjowska, II miejsce Przemysław Harłacz, III miejsce Alicja Fal, pozostali uczestnicy otrzymali  książeczkę  oraz  dyplom za udział   , który stanowił dowód uznania dla ich wysiłku i zaangażowania. Konkurs czytelniczy "Dzieci czytają dzieciom" nie tylko rozwijał umiejętność czytania, ale także budował w dzieciach pewność siebie oraz  niwelowałstres przed publicznym  wystąpieniem.  Dzięki takim inicjatywom dzieci  mają szansę nauczyć się ważnych umiejętności, które będą miały wpływ na ich rozwój przez całe życie. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

więcej >>>

KOMUNIKAT

Informujemy, że w bieżącym roku Gmina Miasta Sanoka kontynuuje współpracę z lekarzem specjalistą psychiatrii dzieci i młodzieży. Miejscem gdzie można uzyskać pomoc jest Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Problemów Alkoholowych, przy ul. Sobieskiego 1 w Sanoku. Celem konsultacji jest pomoc dzieciom w każdym wieku oraz młodzieży szkolnej, w kierunku uzależnień i przemocy. W trakcie spotkań specjalista nakreśli rozwiązania, które mogą doprowadzić do poprawy funkcjonowania dziecka lub pomóc mu w radzeniu sobie z problemami. W celu ustalenia terminu konsultacji rodzic/opiekun dziecka może zrobić to indywidualnie lub telefonicznie 134641744.

Informacja o dyżurze wakacyjnym

Szanowni Rodzice 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku w związku z zapytaniami rodziców informuje, że dyżur wakacyjny w Samorządowym Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Sanoku przewidziany jest w miesiącu lipcu 2023.

 Szczegóły zostaną podane na stronie internetowej w późniejszym terminie.

Dyrektor Przedszkola

mgr Janina Milczanowska

Sanok, dnia 10.01.2023 r.

 

Drodzy Rodzice

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 3 w Sanoku informuje, że w roku  szkolnym 2022/23 w placówce realizowany będzie Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności “Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future”  

Zasadniczym celem Programu jest codzienne, kontekstowe osłuchiwanie dzieci z językiem angielskim w okresie szczególnej wrażliwości językowej tak, żeby angielski nigdy nie stał się dla nich językiem obcym. W ten sposób właśnie dziecko naturalnie - czyli na tych samych zasadach jak pierwszy - nabywa drugi język. Dwujęzyczność to cel, który rozumiemy zarówno indywidualnie – jako inwestycję tu i teraz w rozwój każdego dziecka, jak i społecznie – jako nowej jakości fundament dla polskiej gospodarki, ekonomii i polityki społecznej.

Badania dowodzą, że dzieci w wieku przedszkolnym uczą się jakby mimochodem, chłoną język całym sobą. Dzieci w wieku 2-7 lat są w stanie opanować drugi język na tym samym poziomie co ojczysty. Nigdy potem nie będą w stanie z taką łatwością osiągnąć biegłej dwujęzyczności.

więcej >>> 

Ogłoszenie

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 3  informuje Rodziców, że w bieżącym roku szkolnym w zakresie języka angielskiego w naszej placówce jest realizowany Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności “Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future” Pilotaż

*dzieci młodsze (3,4 letnie) pracują na kartach pracy Baby Beetles

*dzieci starsze (5,6 letnie) pracują na kartach pracy Tom and Keri

Karty pracy do języka angielskiego na rok szkolny 2022/2023 zostały sfinansowane przez Burmistrza Miasta Sanoka.

Dyrektor Przedszkola

mgr Janina Milczanowska

Sanok, dnia 13.09.2022 r.

UWAGA !!! 

Informujemy, że w związku z wprowadzeniem na mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów na terenie Polski drugiego stopnia alarmowego Bravo, obowiązuje zakaz wstępu do przedszkola osobom postronnym.

Do przedszkola mogą wchodzić zatem dzieci, ich rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby upoważnione do odprowadzania lub odbierania dzieci z przedszkola. Niedopuszczalne jest umożliwianie wstępu do przedszkola dla osób postronnych.

Naruszenie tego zakazu wiąże się z odpowiedzialnością prawną. 

 

Dyrektor Przedszkola

mgr Janina Milczanowska

Zapraszamy Państwa do wirtualnej wędrówki po naszym przedszkolu. Staramy się, aby nasza placówka była jak najbardziej przyjazna dzieciom i rodzicom. Zachęcamy do kontaktu z nami - Państwa uwagi i spostrzeżenia pomogą nam w opiece nad Waszymi dziećmi.

 

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3