oddz. Podgórze tel. 733 900 936   oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936;

 e-mail:sekretariat@spp3.sanok.pl przedszkole3sanok@vp.pl

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, 2 marca grupa "Wiewioreczek" wybrała się do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku.
Realizacja Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" ...

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3