oddz. Podgórze tel. 733 900 936   oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936;

 e-mail:sekretariat@spp3.sanok.pl przedszkole3sanok@vp.pl

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE (GRUPY II, III, IV, XI, XIII, XIV, XV)

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TEMAT: WIOSENNE ĆWICZENIA BUZI I JĘZYKA (12.04- 16.04.2021)

TEMAT: WIOSENNE ĆWICZENIA Z GŁOSKAMI (6.04- 9.04.2021)

TEMAT: WIELKANOCNE ĆWICZENIA BUZI I JĘZYKA (29.03- 2.04.2021)

 

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE (GRUPY V, VI, VII, VIII, IX)

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TEMAT: DOMOWE ZABAWY W GŁOSKAMI (12-16.04.2021r.)

TEMAT: DOMOWE ZABAWY W GŁOSKAMI (06.04.-09.04.2021)

TEMAT: DOMOWE ZABAWY W GŁOSKAMI (29.03-2.04.2021)

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3