oddz. Podgórze tel. 733 900 936   oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936;

 e-mail:sekretariat@spp3.sanok.pl przedszkole3sanok@vp.pl

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

Ogłoszenie w sprawie stawki żywieniowej
Informacja dla rodziców dzieci rozpoczynających edukację w przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022
Informacja o podziale grup przedszkolnych na nowy rok szkolny 2021/2022
Ogłoszenie w sprawie obowiązku noszenia maseczek na terenie przedszkola
Karty Pracy na rok szkolny 2021/2022
Zakończenie zapisów na I i II turnus dyżuru wakacyjnego
Ogłoszenie o zakończeniu zapisów na dyżur wakacyjny
Ogłoszenie w sprawie organizacji opieki dla przedszkolaków dnia 04.06.2021 r.
Zapisy na dyżur wakacyjny
Wyniki Rekrutacji - Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3