oddz. Podgórze tel. 733 900 936   oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936;

 e-mail:sekretariat@spp3.sanok.pl przedszkole3sanok@vp.pl

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

Wyniki Rekrutacji - Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku
Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022
OGŁOSZENIE O POWROCIE DO ZAJĘĆ W TRYBIE STACJONARNYM
INFORMACJA O DYŻURZE WAKACYJNYM
OGŁOSZENIE O ORGANIZACJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W DNIACH OD 12.04.21 DO 18.04.21 ORAZ O KONTYNUACJI NAUKI ZDALNEJ
OGŁOSZENIE O PRACY ZDALNEJ PRZEDSZKOLA
OGŁOSZENIE O ORGANIZACJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W DNIACH OD 29.03.21r. - 09.04.21r.
OGŁOSZENIE O ZAWIESZENIU ZAJĘĆ W GRUPIE IX
INFORMACJA DOTYCZĄCA AWARII SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OTWIERANIA I ZAMYKANIA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO
HARMONOGRAM DYŻURU PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SANOKU W OKRESIE FERII ZIMOWYCH

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3