oddz. Podgórze tel. 733 900 936   oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936;

 e-mail:sekretariat@spp3.sanok.pl przedszkole3sanok@vp.pl

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

INFORMACJA O ZMIANIE NUMERU KONTA
INFORMACJA O ZAKUPIE URZĄDZENIA DO DEZYNFEKCJI
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI PODCZAS PANDEMII KORONAWIRUSA
WYTYCZNE PRZECIWEPIDEMICZNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO z 25 sierpnia 2020 r.

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3